‘Minder grijs, meer groen’ Scheveningen Dorp

Minder grijs, minder groen, dat was een duidelijke boodschap bij de vele aanvragen voor het wijkbudget. De actieve bewonersgroep ging eerst samen met de Gemeente Den Haag aan de slag om de juiste strategie uit te zetten. Daaruit rolde al snel de samenwerking met Buro Sant en Co en de lokale groenbeheerder met het doel: een professioneel vergroeningsplan voor Scheveningen-Dorp. In dit project werden alle losse ideeën geïntegreerd tot een geheel en kreeg het project een subsidie van de Gemeente Den Haag om het plan realiseren. En met succes! De eerste 2 fases zijn al gerealiseerd en de 3e fase is in realisatie. Naast de uitgewerkte locaties is er in de opdracht van initiatiefnemers een toolbox ontworpen zodat ook de toekomstige generaties een handleiding heeft voor een optimale vergroening.

 

Het plan bestaat uit een unieke toolbox die helpt bij het slim en optimaal vergoenen van het zo stenige Scheveningen Dorp. De toolbox biedt een diversiteit aan verschillende alternatieven van het vergroenen van je eigen stoep tot de grotere accentpunten in de wijk die een bijdrage leveren aan een klimaatvriendelijk milieu, waarin stenen oppervlaktes veranderen in hoogwaardig stadsnatuur. De toolbox bestaat uit praktische spelregels waar de bewoners en beheerders direct mee aan de slag kunnen om de stad te vergroenen. Hiermee kan stapsgewijs worden gewerkt naar een groen Scheveningen Dorp.

 

Buro Sant en Co heeft de ideeën van de bewoners aangehoord en heeft in een breder verband gekeken naar de stadsmorfologie. Welk type groen past op welke plek in de wijk? En hoe kunnen alle ‘kruimeltjes’ bijdragen aan de groenbeleving van het grotere geheel? Daarnaast zijn de plannen maakbaar gemaakt. Er is in detail uitgezocht hoe het groen gerealiseerd kan worden binnen de bestaande kaders, zoals kabels en leidingen. Daarnaast hadden we te maken met lastige klimatologische omstandigheden; zout, wind, droogte, zandgrond en een brandende zon.

Accentpunt Stenenduin Havenkade/Badhuiskade

Accentpunt Doctor de Visserplein

Accentpunt Oude Kerk Scheveningen 

Winterbeeld Oude Kerk Scheveningen 

Locatie

Scheveningen - Dorp

Opdrachtgever

Bewonersiniatief Minder Grijs, Meer Groen in samenwerking met de Gemeente Den Haag

Ontwerp

2019

Realisatie

2019 - 2020

Category
Den Haag, Landschap, Onderzoek, Openbare ruimte
Tags
bewoners, landschap, landschapsarchitectuur, participatie