Dijkpark Elzenhagen-Zuid, Amsterdam

Het Noordhollandsch Kanaal is een grote doorlopende structuur van noord naar zuid, de ruggengraat van dit recreatiegebied. Dit kanaal verbindt stad met landschap. Het eigen karakter van dit gebied met z’n relatieve rust, landschappelijkheid en lommerrijkheid willen we behouden ondanks de enorme behoefte om hier veel woningen te bouwen in verband met de Noord-Zuidlijn. Buro Sant en Co maakte een ontwikkelingsplan voor een woon- en recreatiegebied rekening houdend met de historische lading en met nieuwe stedelijke betekenissen. Sportvoorzieningen (atletiekbaan, voetbalvelden, bootcamps, runningtracks, roeien, etc) en recreatie vormen samen met de nieuwbouw een nieuwe, unieke en gezonde omgeving. Inmiddels is het DO van de atletiekbaan en omgeving afgerond en is de aanleg gestart. De VO’s van het middendeel worden nu uitgewerkt.

Locatie

Amsterdam

Oppervlakte

ca. 400.000 m2

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Ontwerp

2017 -2020

Realisatie

2019 -2026

Category
Landschap, Woonomgeving