Vergroenen Haagse Schiderswijk

De Haagse Schilderswijk is een multiculturele stadswijk aan de rand van het centrum van Den Haag. De dichtbevolkte en versteende wijk kampt met grote uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, biodiversiteit, verkoeling, klimaatadaptatie, beweging en gezondheid. In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht Buro Sant en Co de huidige groenstructuur en de mogelijkheden om in de Schilderswijk flink meer groen toe te voegen. Door een geschikte plek te vinden voor meer dan 1000 nieuwe bomen en 20.000 m2 gras en beplanting worden grote stappen gezet om de wijk klimaatadaptief en leefbaarder te maken.

Werkwijze
Doormiddel van een toolbox wordt de gehele wijk uitgekamt. Op deze manier wordt er systematisch onderzocht waar er geschikte ruimte is voor bomen, beplanting of gras. Er wordt gekeken naar zowel bovengrondse als ondergrondse ruimte. Woonstraten krijgen waar mogelijk een tweezijdige bomenstructuur en brede stoepen krijgen bloeiende plantenvakken.  Sommige pleinen en parken worden als geheel nieuw ontworpen, met veel meer ruimte voor groen!

Beplanting en ecologie

Voor de Schilderswijk is een speciaal beplantingsassortiment ontwikkeld dat robuust, aantrekkelijk, en ecologisch waardevol is. In de aanloop naar deze vergroeningsstudie is er door de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de wensen van de multiculturele buurtbewoners. Daarbij komt de duidelijke wens naar voren dat de beplanting er jaarrond netjes en verzorgt uitziet. Daarom zijn soorten gekozen die er jaarrond fris en aantrekkelijk uitzien en veelal wintergroen zijn. Ook is er samen met een ecoloog bepaald met welke soorten de biodiversiteit in de wijk flink toeneemt. Beplantingsvakken worden gelaagd ingericht, met opgaande groeiers in het midden, zodat er een goede schuil en foerageerplek is voor allerlei vogels en insecten.

Verbeterde groene kwaliteit

Door de Schilderswijk te vergroenen neemt de leefbaarheid enorm toe. De studie is gebruikt als vliegwiel om zowel bewoners als de gemeente zelf te motiveren aan de slag te gaan. Naar aanleiding van de studie maakte de gemeenteraad geld vrij om echt aan de slag te gaan en inmiddels zijn de eerste planten en bomen al de grond in. In de komende jaren werken we samen met de gemeente Den Haag verder aan dit project waarbij de Schilderswijk van kleur verschiet.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Ontwerp

2021-2024

Category
Straat, Woonomgeving
Tags
Den Haag, landschapsarchitectuur, vergroening