Groene toekomst voor stationsgebied Almere Centrum!

Almere is een jonge, innovatieve en snelgroeiende stad. Een stad die plaats biedt aan hoogwaardige architectuur, experimenten en die tevens gasthouder is van de Floriade 2022. Het is een vooruitstrevende stad met een pioniersmentaliteit.  De jongste grote stad van Nederland, een stad waar heel veel kan.

 

Het stationsgebied is de ontmoeting van verschillende verkeersstromen, het is per definitie een overstapmachine. Het gaat om het logisch vormgeven aan een geoliede overstapmachine: hoe word je van treinreiziger een busreiziger, hoe word ik van een busreiziger een voetganger? Hoe word je van fietser een wandelaar? Je wordt uiteindelijk altijd voetganger, het primaat ligt hier dan ook bij de voetganger. De ruimtelijkheid en overzichtelijkheid van de verschillende systemen is daarbij van wezenlijk belang. Zowel in de gebouwde omgeving als in de openbare ruimte valt wat dat betreft nog veel winst te behalen; het is een opgave die integraal met de vernieuwing van het stationsgebouw is ontworpen.

Eén herkenbare vloer

Het stationsgebied krijgt een eenduidige vloer van gevel tot gevel die de noord- en zuidkant van het station met elkaar verbindt, opgespannen tussen Spoordreef, rabobank zijde Landrostdreef, Mandelapark en Schoutstraat. We hergebruiken hierbij deels de al aanwezige natuurstenen vloer.  De vloer bekrachtigt de eenvoud, toegankelijkheid, herkenbaarheid en flexibiliteit van het stationsgebied en legt het primaat bij de voetganger, het andere verkeer is ondergeschikt. Ook versterkt de vloer de individuele architectonische expressie van de gebouwen.

 

Stromen en verblijven 

Het stationsgebied als schakel binnen de verschillende stromen moet voorzien in een maximale doorstroming. Bij de invulling en organisatie van het gebied wordt uitgegaan van een simpele en heldere oriëntatie binnen de ruimtes. Loop- en fietsroutes zijn het startpunt voor de verder inrichting van het plein, alle overige invullingen als groen en objecten begeleiden de gebruiker richting zijn doel.

Vergroenen en circulair watersysteem

Tussen de looproutes wordt de stenen plaat opengebroken en ingevuld met permeabel materiaal als gras, gravel of vaste planten. Hierdoor ontstaan natuurlijke flexibele ruimtes die de stenige vloer doorbreken, activeren en klimaatbestendig maken en wordt de verblijfskwaliteit verhoogd door beschutting en menselijke maat en schaal. Daarnaast zorgt de beplanting het jaar rond voor een prettig microklimaat; zij draagt bij aan het klimaat-adaptieve vermogen van het stationsgebied, reduceert het CO2-gehalte, produceert zuurstof en verlaagt plaatselijk de temperatuur, waarmee het stationsgebied hittebestendiger wordt.

 

Bosco horizontale

Een groen transparant bomendak wordt als laag toegevoegd binnen het stationsgebied. Dit genereert herkenbaarheid en verbindt de verschillende ruimtes binnen het stationsgebied met elkaar. De duurzame en hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte is gebaseerd op diversiteit. Het ontwerp waarborgt klimaat-adaptieve en ecologische duurzaamheid. Een diversiteit aan beplanting vormt nieuw stedelijk groen dat zorg voor voedsel-, rust- en nestgelegenheid voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Met de aanplant van een diversiteit aan bomen versterken we de ecologische waarde en reduceren we de ziektegevoeligheid, wat ten goede komt aan de duurzaamheid en het beheer.

24/7 placemaking 

Er komt een uitgebreid lichtplan met primaire en secundaire (sfeer) verlichting dat ervoor zorgt dat het stationsgebied 24 uur per dag sfeer heeft en gebruikt wordt als huiskamer van de stad. Er komt een dynamische verlichting die intenser is daar waar de mensen passeren en rustiger waar mensen verblijven. De benodigde energie hiervoor wordt (deels) gegenereerd in het plangebied zelf.

 

Het groene vistiekaartje van de stad 

Het stationsgebied wordt een huiskamer van de stad, een plek waar men kan verblijven en verpozen, waar met de toevoeging van groen in de vorm van bomen, heesters en vaste planten een menselijke maat en schaal ontstaat, een plek waar men zicht fijn voelt, een waar visitekaartje voor de stad van de 21e eeuw.

Locatie

Almere Centrum

Oppervlakte

4 ha

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Ontwerp

2019

Realisatie

2020-2022

Category
Almere, Plein, Stad
Tags
Almere, gebiedstranformatie, hergebruik, innovatief, klimaatadaptief, landschapsarchitectuur, openbare ruimte, Pleinen, stad, stationsgebied, Verblijfskwaliteit, winkelgebied