Cromvlietpark Den Haag

Het hart van de wijk

Het Cromvlietplein en omgeving vroeg om nodige verbetering vanwege de verslechterde leefbaarheid, kwaliteit van de buitenruimte en problematiek omtrent hittestress en wateroverlast. De vernieuwing tot Wijkpark Cromvlietpark is aangegrepen om bij te dragen aan de sociale duurzaamheid van de gehele Molenwijk. Middels een innovatieve participatie aanpak is het nieuwe ontwerp ontwikkeld dóór en vóór bewoners en lokale ondernemers, om sociale cohesie, eigenaarschap en lokaal ondernemerschap te stimuleren.

 

Water opslaan en hergebruiken

Met de renovatie van het park is de kans aangegrepen om een bijdrage te leveren aan de klimaatbestendigheid van Den Haag, door een innovatieve oplossing te vinden op het vergroten van de zoetwatervoorraad in de stad middels een Urban Waterbuffer. Met deze innovatie is in dit project een stap vooruit gezet om de wereldwijde ambities omtrent klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid in de stad van de toekomst werkelijkheid te maken.

De waterbuffer onder het park vangt het regenwater van de daken en straten in de buurt op. Het water komt tijdelijk terecht in een krattensysteem. Een biofilter maakt het water daarin schoon. Daarna wordt het water diep in de bodem opgeslagen.

Als het droog weer is, kan de gemeente het opgeslagen water omhoog pompen. Het kan dan gebruikt worden voor de stadsboerderij en de moestuinen in het Cromvlietpark. Zo blijft het groen en koel tijdens warme dagen.

 

Extra groen voor de stad

Op en rond het Cromvlietpark zijn er zeventig nieuwe bomen bij geplant, waaronder beuken, meidoorns, eiken, maar ook appel-, peren- en pruimenbomen. Er is in totaal ongeveer 2.000 m2 extra groen toegevoegd. Wegen zijn versmald en een deel van de stoepen is vervangen door vakken met planten, bloemen en hagen.

 

Winnaar Steenbreektroffee 2022

“Het winnende project onder de professionals, Wijkpark Cromvliet Den Haag krijgt complimenten van de jury: ‘Zo moet het.’ Deze wijkaanpak is vrij uniek in Nederland. Het nieuwe Wijkpark is een droom, wens en verbeelding die voor bewoners is uitgekomen. Wijkpark Cromvlietpark verdient daarom, aldus de jury, een landelijk podium.”

Een sociaal hart voor Laak

De inrichting van het park nodigt uit tot beweging, activiteiten en evenementen die de sociale cohesie, het wij-gevoel, versterken. De openbare ruimte is het speelveld waar bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten en is bepalend voor de sociale duurzaamheid van de omgeving. Het park is dusdanig ontworpen dat ontmoetingen op diverse manieren kunnen ontstaan en bewoners worden gestimuleerd om hun huis uit te komen en actief naar buiten te gaan. De bochtige paden komen samen in het centraal parkhart, een ruimte voor ontmoeting met plaats voor het houden van een klein evenement. Een veelheid aan buurt gerelateerd programma, zoals de stadsboerderij, theeschenkerij en sport- en speelfaciliteiten bieden voor ieder wat wils en zijn een belangrijk ankerbuurt in de buurt. Het nieuwe Wijkpark Cromvlietpark is een droom, wens en verbeelding van wat de bewoners voor ogen hadden.

Locatie

Den Haag

Oppervlakte

ca. 2,5 ha

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Looptijd

2017-2021

Budget

3 miljoen euro

Partners

Gemeente Den Haag, De Wijde blik, Debuco, Fieldfactors, Hoogheemraadschap Delfland, Dunea, Metropoolregio Den Haag, Green Village TU Delft, Interreg Nature Smart Cities, Climate KIC, Bloot architecture

Category
Park
Tags
landschapsarchitectuur, parken, participatie, stad