Tuindershof Pijnacker

Het landschap van de nieuwe woonwijk Tuindershof zien wij als één sprekend en herkenbaar geheel waarin een variatie aan sferen te vinden is. De nieuwe woonwijk is gelegen aan de rand van de dorpskern Pijnacker, te midden in een kassengebied en omgeven door twee karakteristieke lintwegen en de Plas van Buijsen. Buro Sant en Co ontwierp de landschappelijke hoofdstructuur en definieerde de identiteit van de verschillende woonbuurten. In dit ontwerp maken wij een onderscheid in de deelgebieden Tuindersweg en Meander, twee typerende landschappen welke samen de hoofdstructuur van de nieuwe wijk gestalte geven. De Tuindersweg is een kleurrijke parklaan, welke naast een karakteristiek en warm welkom voor het dorp Pijnacker, ook een groene leefstraat moet zijn voor de nieuwe bewoners. De Meander is een waterrijk natuurpark waar de natuurlijke vegetatie en fauna een plek krijgt, en waar men op avontuurlijke wijze doorheen kan struinen. De Plas van Buijsen is onderdeel van de groen-blauwe wereld van de Meander. De pijlers in het ontwerpproces zijn: bestendigheid tegen het toekomstig klimaat, optimaliseren van ecologische waarde en natuurinclusiviteit.

 

De Tuindersweg; parkachtige entreestraat

De Tuindersweg vormt de entree van Pijnacker en is de hoofdstraat van Tuindershof. De lommerrijke laan zal een parkachtige sfeer uitstralen met kleurrijke parkbomen en een rijke samenstelling aan vaste planten. Het is de weg van de tuinders en deze identiteit zal het uitstralen! Door de glooiende heuvels, lager gelegen wadi’s en infiltratievlakken en licht slingerende ventwegen ontstaan gevarieerde groenzones. Het groen, verrijkt met een kleurrijke mix van vaste planten, loopt van gevel tot gevel en kent over de hele lengte van de weg een variëteit aan groepen bomen en heesters, solitairen en open delen. De Tuindersweg zal een warm onthaal vormen voor zij die thuiskomen, in Tuindershof en in Pijnacker!

De Meander: waterrijk natuurpark

De meander loopt vanaf de Plas van Buijsen naar het noorden en bevat twee grotere eilanden en een gevarieerde ecologische oever waar verschillende biotopen kans hebben te ontstaan. Een wandeling over het vlonderpad langs de meander zal aanvoelen als een wandeling door de uiterwaarden van een rivier. Deze landschappelijke identiteit wordt gecreëerd met de toepassing van voornamelijk inheemse soorten. De natuurlijke uitstraling vertaalt zich in (ruige) graslanden en inheemse soorten passend bij de specifieke omstandigheden van de plek. Een gradiënt van water tot droge oever is af te lezen in de beplanting. De meander vormt één landschap, die doorloopt tot aan de gevels van de huizen.

Erven, straatjes en hofjes

De woonwijk wordt gekenmerkt door diverse vormen van erven, straatjes en hofjes. Dit zijn echte woongebieden waar de auto ondergeschikt is, en kinderen vrijuit kunnen spelen. De erven worden gekenmerkt door de woningen georiënteerd rondom een erf, waar men elkaar ontmoet op een pleinachtige ruimte. De meeste woningen in de Erven hebben een achtertuin aan de Meander. In de straatjes wordt autoverkeer ontmoedigt door een slimme positionering van groenvakken. De inrichting met kersenbomen, gemengde hagen en kleurrijke heesters biedt een fijn woonmilieu voor mensen én dieren zoals o.a. zangvogels en egels.

 

Elke woning een unieke entree

De ambitie is om de beoogde variatie aan sferen in de wijk door te zetten in de erfafscheidingen van de woningen. De voortuinen in de straatjes en langs de singels worden verrijkt met diverse hagen en poorten. Zes verschillende haagmixen met o.a. haagbeuk, rode beuk, meidoorn en boswilg, zorgen voor een divers beeld en een hogere biodiversiteit. Er zijn 3 typen poortjes ontworpen, passend bij de ornamentiek in de architectuur. De poortjes zorgen voor een eigenheid, intieme sfeer en verrijking van het straatbeeld.

Beplantingsplan

De verschillende sferen van de Tuindersweg, Meander, straatjes en erven worden mede bepaald door een differentiatie in boomsoorten en verschillende landschappelijke composities. De bomen aan de Tuindersweg zijn in grote mate rijk aan bloei, bladkleur en vrucht en geven een uniek kleurrijk herfstbeeld. Langs de Meander vindt men voornamelijk inheemse boomsoorten welke ook wel in de uiterwaarden van rivieren gevonden worden. Langs de weg staan soorten die een meer opgaande vorm hebben, de bomen aan de oevers van de Meander hebben een natuurlijke vorm en staan onder andere gepositioneerd op basis van de mogelijke waterstand. De eilanden in de meander hebben een ruige en avontuurlijke identiteit, waar bomen staan zoals de kraakwilg en treurwilg.

Locatie

Pijnacker

Opdrachtgever

Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ontwikkelcombinatie Tuindershof

Ontwerp

2018-2022

Realisatie

2022-2025

Category
Woonomgeving
Tags
ecologie, klimaatadaptief, landschapsarchitectuur, Pijnacker, stad, straat, Tuindershof Pijnacker, woonomgeving