Centraal Park Zoetermeer

Het Centraal Park vormt het ‘hart van de stad’. Het is meer dan een buffer tussen het stadscentrum en het dorp; het wordt een aangename groene verblijfsplek met een eigen identiteit, rust en dynamiek, ontmoeten, vermaken en genieten van de natuur. Het wordt een bestemming.

 

In samenspraak
Een breed samengestelde werkgroep heeft o.l.v. Terra Art Projects na een intensief samenspraaktraject de visie Centraal Park opgesteld met als doel van het Dobbegebied een aantrekkelijk park middenin de stad te maken, met aandacht voor de kwaliteiten van groen en water en ruimte voor allerlei kleine en grootschalige activiteiten

Buro Sant en Co heeft samen met dezelfde brede werkgroep, stap voor stap gewerkt aan een schetsontwerp voor het Centraal Park. In het voorjaar van 2018 zijn twee samenspraakbijeenkomsten georganiseerd, waarvan de input is gebruikt bij het tot stand komen van het schetsontwerp.

Op dit moment vormt het water een scheiding, zijn de verblijfsplekken rondom de plas erg versteend en missen er logische langzaam verkeer verbindingen. Ook het gebrek aan een divers programma maakt het gebied meer een doorgangsroute dan een hoogwaardig en veelgebruikt stadspark. Vanuit de workshops bleek dat drie acties nodig zijn om de omgeving van de Grote Dobbe nieuw leven in te blazen, namelijk: vergroenen, verbinden en programma toevoegen.

 

Optimale land- en water verhouding en verbindingen
De verhouding tussen land en water wordt geoptimaliseerd door het toevoegen van diverse eilanden en het dempen van water rondom het ronde Dobbe-eiland. Het Centraal Park moet in natuurlijke verbinding staan met de stad door middel van zichtlijnen, identiteit, en ontsluiting. Er zal een goede routing binnen en buiten het park aangelegd moeten worden om van het Centraal Park een bestemming te maken. Het water wordt toegankelijk gemaakt door een route rondom. Daarnaast zal een grotere lus het Centraal Park verbinden met de Dorpsstraat, het Stadshart en de omliggende woonwijken. Hiertussen ontstaan vele verbindingen die de bezoeker vele keuzemogelijkheden geven om het park te doorkruisen.

Rondje Grote Dobbe
Het ontwerp voor het Centraal Park beslaat een aantal aaneengesloten gebieden met ieder een eigen identiteit en functie(s). Alle gebieden zijn aaneengesloten door het vlonderpad dat we graag het Rondje Grote Dobbe noemen. Langs het Rondje Grote Dobbe is gezocht naar verschillende sferen, waarbij harde en zachte oevers afwisselen met verschil in oeverbeplanting, open en besloten gebieden, rust en reuring. Het Centraal Park wordt de groene long van de stad waarin groen en water samen een leefomgeving vormen die van grote ecologische waarde is.

 

Eilandenrijk
De Grote Dobbe is en blijft de belangrijkste centrale ruimte van het nieuwe Centraal Park. Om het water onderdeel van het park te maken, wordt het water geactiveerd, toegankelijk gemaakt en worden er eilanden toegevoegd. De nieuwe eilanden verbeteren de land-waterverhouding en bieden kansen voor natuurlijke spelen en het vergroten van de ecologische waarde van het park met natuurvriendelijke oevers. Sommige eilanden zijn bereikbaar via het vlonderpad. Een aantal bruggen en pontjes creëren een avontuurlijk speelgebied voor kinderen. De onbereikbare eilanden worden een paradijs voor vogels, vleermuizen en waterdieren.

 

Een groene uitstraling
Het Marseillepad verandert van een stenen kade in een groene parkrand. De hele kade krijgt een groene uitstraling met het vlonderpad afgescheiden van het land met een watertuin ertussen. Deze ingreep maakt het Marseillepad optisch wijder, wat de groene uitstraling aan de noordzijde van het park bevordert.

Locatie

Zoetermeer

Oppervlakte

4 ha

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Ontwerp

2018 - 2023

Category
Park
Tags
parken