Stadspark Sittard

Het Stadspark Sittard is in 1920 ontworpen door D.F. Tersteeg volgens de ontwerpprincipes van de Nieuwe Architectonische Tuinstijl en de Nieuwe Landschapsstijl en heeft de status van Rijksmonument. Het oorspronkelijke ontwerp van Tersteeg is maar dit dele uitgevoerd en in de loop der jaren is het Stadspark in kwaliteit achteruit gegaan. Buro Sant en Co ma maakte in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen een herinrichtingsplan voor renovatie.

 

Terug naar Tersteeg
Het Stadspark Sittard is oorspronkelijk ontworpen als volkspark met een kenmerkend ensemble van rechte en gebogen lijnen dat sterk verbonden is met zijn directe omgeving. Het Stadspark is een schitterende openbare ruimte, een echte toevoeging aan de stad, met een structurerende betekenis voor Sittard. Bij de opwaardering werd de monumentale waarde behouden en versterkt door het herstellen en vernieuwen van de parkkamers, symmetrielijnen en zichtlijnen zoals oorspronkelijk door Tersteeg ontworpen.


Groen-blauwe ader
Het park vormt een groen-blauwe ader van centrum naar het buitengebied. Deze versterkt de verbinding tussen het zuidelijk en westelijk deel van het park. Bovendien is een goede verbinding met de binnenstad ontstaan. De beek werd de zichtbare ruggengraat van het park; een ecologische en recreatieve verbinding met een natuurlijk karakter. Een uitgelezen netwerk van parkpaden verbindt het park met de stad.


Participatie
In het ontwerpproces, vanaf de visie tot en met het definitief ontwerp, heeft bewonersparticipatie een uitzonderlijk grote rol gespeeld. Het ontwerptraject bestond uit diverse ontwerpateliers met daarnaast een zeer uitgebreid participatie- en inspraaktraject, met een klankbordgroep en informatiebijeenkomsten voor alle parkbezoekers. Het maatschappelijk draagvlak dat hiermee verkregen is, is van grote betekenis geweest bij het formuleren van de herinrichtingsplannen voor het Stadspark Sittard.

Locatie

Sittard

Oppervlakte

19 ha

Opdrachtgever

Gemeente Sittard-Geleen

Ontwerp

2011-2013

Realisatie

2013-2017

Budget

8.4 miljoen euro

Category
Park
Tags
parken