• buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-roombeek-enschede-roomweg-beek-luchtfoto

Roombeek Enschede | De Beek

Buro Sant en Co heeft de bevoorrechte positie gehad om in opdracht van de gemeente Enschede te werken aan de fysieke wederopbouw van de vuurwerkrampwijk Roombeek. De missie was niet alleen het ontwerpen van pakkende plannen maar vooral ook het creëren van draagvlak onder de voormalige en toekomstige bewoners. De wijk is, mede door de hoge emotionele lading, in een open dialoog met de bevolking herbouwd. Opmerkelijk is de grote inbreng van deze bewoners tijdens het ontwerpproces evenals die van beheerders en aannemers. Dit heeft geleid tot groot enthousiasme voor het ontwerp en een straatbeeld dat op het netvlies blijft hangen.

 

Kenmerkend voor het stedenbouwkundige principe is een sterke beeldregie langs de lange hoofdlijnen versus veel architectonische vrijheid in de buurtjes. De samenhang ontstaat door het stelsel van lange lijnen dat voortkomt uit het voormalige stratenpatroon. De openbare ruimte is opgevat als een aantal lijnen met ieder een eigen karakter: een monumentale museumlaan, een scherpe Lonnekerspoorlaan, en een waterrijke Roomweg. In het centrum verknopen al deze lijnen tot de zo genoemde Knoop, het werkelijke hart van Roombeek. De Roomweg wordt als winkelstraat de stedelijke drager voor de wijk. Door het asymmetrische profiel is een flaneerstrook ontstaan waarin de beek een opvallend beeldmerk vormt.

 

De beek
Door de industriële ontwikkelingen verdween de beek uit het stadsbeeld. De onttrekking van grondwater door de industrie is grotendeels gestopt. Daardoor werd het grondwaterpeil weer bijna net zo hoog als vroeger, toen deze plek de functie had van bleekvelden voor de textielfabrieken. Het herstel van de Roombeek zorgt er voor dat het grondwaterpeil wordt gereguleerd, overtollig regenwater wordt opgevangen en afgevoerd en bovendien zorgt het ´s zomers voor verkoeling. De Roombeek draagt daardoor bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. De beek heeft een gestileerd beeld: kaarsrecht, onverwacht breed met een flinterdun watervlies en een bijzonder stenenpatroon. Door het microreliëf op de beekbodem ontstaat een kunstmatige vertraging waardoor meer water in de beek aanwezig is en het water continu te zien en te horen is. Het scherfvormige stapstenenpatroon is een verwijzing naar de natuur en naar de vuurwerkramp zelf.

 

Roombeek in de media
Landezine.com
Klimaatadaptatie (mei 2017)

buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-roombeek-enschede-roomweg-beek
Locatie

Enschede

Oppervlakte

13.600 m2

Opdrachtgever

Gemeente Enschede

Ontwerp

2000 - 2005

Realisatie

2005 - 2008

Budget

3.5 miljoen euro

Prijzen

Gouden Piramide 2007

Category
Woonomgeving
Tags
anti-hittestress, grondwaterregulering, klimaatadaptief, Roombeek, waterbeheer, woonomgeving