Olympisch Stadion Amsterdam

Het Olympisch Stadion terrein is opgevat als een stedelijk veld: een flexibele ruimte geschikt voor grootstedelijke evenementen maar ook voor dagelijks ge¬bruik. Het ‘stedelijk veld’ wordt manifest gemaakt door een verstedelijking van de randen: bebouwen van het huidige Stadionplein aan de oostzijde, het Olympisch kwartier aan de noordzijde en losse bebouwing aan de randen. Het Olympisch stadion en de Citroëngebouwen staan los op het stedelijk veld. De Citroëngebouwen zijn in het plan opgenomen mits zij op den duur een passender publieksgerichte functie zullen krijgen. Op dit moment worden de Citroëngebouwen ingevuld met kantoor-, horeca- en retail ruimten. Daarnaast is de connectie met Park Schinkeleilanden gemaakt door de toevoeging van nieuwe bruggen.

 

Het stedelijk veld wordt versterkt door het kader van bomen. Binnen het kader staan verspreid geplaatste bomen met zitbanken waardoor een prettig verblijfsklimaat ontstaat. Het voorplein fungeert als brede loper naar de entree. Het royale karakter van het ontwerp doet recht aan de monumentaliteit van het Olympisch Stadion en geeft het stadion weer een gezicht naar de stad.

Voor het entreeplein van het Olympisch Stadion is een multifunctioneel plein ontworpen met een opvallend strepenpatroon; de breedste zebra ter wereld. Het zwarte asfalt is voorzien van glinsterende natuursteenfragmenten die het voorplein een bijzondere flonkering geven. Door het plein licht hellend ‘in de grond te drukken’ ontstaan zitranden en een royale trappartij die het stadion als het ware op een voetstuk plaatst. Op het plein rondom het stadion staan losgstrooide platanen voorzien van een zitbank die verwijst naar de olympische ringen. De zitbanken geven aan de grote ruimte een menselijke maat. Ze zijn robuust gemaakt en hebben een stalen rand waardoor ze zelfs door skaters zijn te gebruiken. In de randen van het stedelijk veld en langs het voorplein zijn 15 meter hoge lichtsprieten ontworpen, voorzien van sterke spotlights.

 

In de media
Landezine.com

Locatie

Amsterdam

Oppervlakte

ca. 34.000 m2

Opdrachtgever

Stadsdeel Oud Zuid | Gemeente Amsterdam

Ontwerp

2001 - 2004

Realisatie

2006 - 2007

Budget

8 miljoen euro

Category
Plein
Tags
Pleinen