• buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-park-schinkeleilanden-amsterdam-stadspark-stadsnatuur-ecologie-waterfront

Park Schinkeleilanden Amsterdam

Park Schinkeleilanden is een nieuw Amsterdams park bij het Olympisch Stadion, langs de oevers van de Schinkel. Het park is ontworpen en tot stand gekomen middels een uitgebreid integraal en interactief planproces.

 

Het park is opgevat als een eilandenrijk met een groot aantal recreatieve gebruiksmogelijkheden waarbij de nadruk is gelegd op openbaarheid, groenkwaliteit en duurzaamheid. De ruggengraat van het parkontwerp is het zogenaamde Perenlaantje; de nieuwe fiets/voetpadverbinding die een groene, recreatieve verbinding tussen de Amsterdamse binnenstad en het Amsterdamse Bos vormt. Het historische landschapselement, de oude spoordijk, is basis geweest voor de vormgeving van deze nieuwe route. We hebben het gebied opgedeeld in een aantal eilanden, elk met zijn eigen functie en karakter: een tennis-, voetbal-, park- en natuureiland. Door het vergroten van het wateroppervlak en het toepassen van steigers, vlonders, bruggen en rietkragen wordt het waterkarakter van het gebied versterkt en ontstaat er een bijzonder eilandenrijk, de voortuin van de Zuidas.

 

Hoofduitgangspunten voor de herinrichting van het Schinkeleilandengebied waren de transformatie van een achterkantengebied tot een park voor álle Amsterdammers, waarbij het vergroten van het recreatief en sportief gebruik van het Olympisch Gebied heel belangrijk was. Daarnaast moest het Schinkeleilandengebied een grote rol gaan spelen in de hoofdgroenstructuur van de stad Amsterdam waarbij de thema’s duurzaamheid, groenkwaliteit en ecologie centraal stonden. Aan park Schinkeleilanden zijn eigentijdse en ecologische toevoegingen gedaan. Aalscholverpalen, paaiplaatsen voor vissen, houtrillen die speelvoorziening zijn maar ondertussen bijdragen in de keten van voedselvoorziening van o.a. roofvogels, zwemvlonders en bruggen.

 

Park Schinkeleilanden ligt ten westen van het Stadionplein (waarvan de oostzijde ook ontworpen is door Buro Sant en Co). Bekijk het beeld vanuit de lucht.

 

 

In de media
Architectenweb: Park Schinkeleilanden wint Groene Stad Award (2011)

buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-park-schinkeleilanden-amsterdam-stadspark-stadsnatuur-ecologie-waterfront
Locatie

Amsterdam

Oppervlakte

ca. 200.000 m2

Opdrachtgever

Stadsdeel Oud Zuid | Gemeente Amsterdam

Ontwerp

2001 - 2007

Realisatie

2006 - 2010

Budget

12.6 miljoen euro

Prijzen

Groene Stad Award 2011

Category
Park
Tags
parken