Park Frankendael Amsterdam

Park Frankendael is het centrale groen hart van de Watergraafsmeer Amsterdam. Het ontwerp omvat het casco van het park: de waterlijst, het lanenstelsel en de parkweide. Park Frankendael is daarmee een groen eiland waarop uiteenlopende groensferen beleefd kunnen worden, omgeven door prachtige waterpartijen en bereikbaar door elegante voetgangersbruggen. Het park is zowel een buurtpark als een park voor een groter publiek. Het is een podium voor cultuur en natuur: voor stijltuinen en ecologie, voor buxushagen en gierzwaluwen en voor artisjokken en wilde bloemen.

 

De Slingerlaan en de lindelaan vormen de nieuwe hoofdstructuur van park Frankendael. De lindelaan verbindt het oude landhuis met het nieuwe stadspark en de volkstuinen en is daarmee de ruggengraat van het park. De slingerlaan met kastanjes loopt dwars door het park en verbindt de buurten aan de noord- en de zuidzijde. De brede waterlijst verbijzondert het park tot een eiland. Met zijn ecologische oevers, brede rietkragen, moerascypressen en ontelbare waterlelies is deze waterlijst een fascinerend parkonderdeel. De waterlijst heeft een oppervlakte van 1,5 hectare en vormt daarmee een substantieel onderdeel van het water-bufferend vermogen van de polder Watergraafsmeer. De parkweide is een groen eiland van 300 bij 300 meter, waarop de verschillende parkelementen, de paden en de tuinen, geprojecteerd zijn. Het is de basis van het park. Het centrale deel van de parkweide heeft strak gemaaide gazons en is geschikt voor allerlei vormen van recreatie.

 

De kastuin is één van de tuinen die in het park zijn gesitueerd. De voormalige kweekkas is getransformeerd naar een stijlvol eco-restaurant. Het is een openbare tuin, een esthetische groentetuin, waar het publiek kan wandelen door de boomgaarden en langs de bloemrijke kruidenbedden. De eettuin is onderdeel van restaurant ‘De Kas’. In deze ‘jardin gastronomique’ kunnen de gasten zien hoe hetgeen zij geserveerd krijgen, wordt gekweekt. Er kan gedineerd worden in de schaduw van druiven, tussen de geurende kruiden of aan lange tafels in de boomgaard. De systematiek van een kwekerij gaat samen met een aangename verblijfstuin. De tuin van restaurant de Kas is omgeven door een haag waarin een zestal zogenaamde Komkommerpoorten zijn ontworpen. Met de komkommerpoorten wordt de openbare, relatief kwetsbare, eettuin van restaurant de Kas ’s nachts afgesloten. Het decoratieve komkommer-motief verwijst naar het concept van de tuin: een tuin op tafel.

 

Waar het huidige park Frankendael gelegen is, waren woningen gepland. Hier is de buurt echter tegen in actie gekomen waardoor de gemeente een prijsvraag heeft uitgeschreven. Buro Sant en Co heeft deze prijsvraag gewonnen. In het ontwerpproces, vanaf masterplan tot en met het Definitief Ontwerp, heeft bewonersparticipatie een uitzonderlijk grote rol gespeeld. Het ontwerptraject is vormgegeven in diverse ontwerpateliers met daarnaast een zeer uitgebreid participatie- en inspraaktraject, met een klankbordgroep en informatiebijeenkomsten voor alle parkbezoekers. Het maatschappelijk draagvlak dat hiermee verkregen is, is van grote betekenis geweest voor het uiteindelijke succes van Park Frankendael. Het plan is gefaseerd, gedurende een achttal jaren aangelegd.

Locatie

Amsterdam

Oppervlakte

ca. 180.000 m2

Opdrachtgever

Stadsdeel Watergraafsmeer | Gemeente Amsterdam

Ontwerp

1996 - 2000

Realisatie

2000 - 2008

Budget

15 miljoen euro

Category
Park
Tags
Pleinen