• oosterpark-amsterdam-burosantenco-park-renovatie-landschapsarchitectuur-klimaatadaptief-biodiversiteit-stadspark-grootveld-pierenbadje
  • oosterpark-amsterdam-burosantenco-park-renovatie-landschapsarchitectuur-klimaatadaptief-biodiversiteit-stadspark-parkbrug-takkenbrug

Oosterpark Amsterdam

Het Oosterpark (L.A. Springer 1891) wordt verdubbeld omdat het uit zijn voegen barst. De Engelse landschapsstijl is het uitgangspunt voor de ruimtelijke opbouw. De elementen (bruggen, meubilair, speelaanleidingen) zijn op een moderne manier vormgegeven. Tal van eigentijdse sport-, spel- en horecavoorzieningen worden toegevoegd. Gebouwen komen door een nieuwe enscenering los in het park te staan en worden daarmee veel meer onderdeel van het Oosterpark. Kortom, van introvert buurtpark naar bruisend stadspark!

 

Functies
Het park is ooit bedacht als volkspark maar voldoet niet meer aan de huidige behoeften. Daarnaast is groot onderhoud voor het park aan de orde. Het gebruik van nu eist vanzelfsprekend geschiktheid voor wandelen, ontmoeten en verblijven, maar ook voor spelen, sporten, horecavoorzieningen en evenementen. Het ontwerp van Buro Sant en Co is gebaseerd op de gedachte om van het historische park dat bestaat uit twee verschillende delen weer één samenhangend geheel te maken, met respect voor de geschiedenis en monumentaliteit. Daarbij dient het verdubbelde park geschikt te zijn voor het gebruik en de functies van nu en de toekomst: een verveelvoudiging van het aantal bezoekers, sport en evenementen. Feitelijk gaat het om de revitalisatie van een oud stadspark.

 

Programmatische vernieuwing
Het noordelijke parkdeel bevatte een serie monumentale, deels leegstaande gebouwen die min of meer met hun rug naar het park gekeerd waren. Deze monumentale gebouwen, zoals het Tropeninstituut en de oude universiteitsgebouwen, worden voorzien van eigentijdse functies waardoor meer interactie tussen gebouw en park ontstaat en er richting het park voorkanten ontstaan. In het park heeft vooral een programmatische vernieuwing plaats gevonden waarmee op een creatieve manier historische elementen, zoals de historische waterpartij en de voormalige Openluchtschool, een nieuwe betekenis hebben gekregen. Door de waterpartij een verrassende beëindiging te geven met een toevoeging van het zogenaamde bronelement is een ‘dode’ parkhoek weer tot leven gebracht en ontstaat er een mooie overgang naar het vernieuwde Hotel Arena. De klassieke Openluchtschool is weer zichtbaar vanuit het park door een herinrichting en is voorzien van een luchtig, modern en creatief speelelement: de Speelslinger. Aan de oostkant is een lommerrijk evenementenplein ontworpen waarin de oude muziekkoepel en de bestaande bomen zijn ingepast. De bestaande iepen en nieuwe bomen zijn voorzien van natuurstenen zitranden. Vanaf dit plein is door middel van een kaarsrecht pad de symmetrie- as tussen muziekkoepel en Tropeninstituut weer zichtbaar gemaakt, met halverwege een cirkelvormige waterspeeltuin, het zogenaamde Pierenbadje.

 

Buitenruimtes gebouwen verbinden met het park
De herinrichting van het park is pas halverwege. De komende tijd krijgen alle gebouwen nieuwe parkgerelateerde functies en wordt de ruimte rondom openbaar gemaakt en aan het park toegevoegd. Dit proces is in volle gang en zal de komende jaren steeds meer zichtbaar worden. Sant en Co werkt in samenwerking met een zestal architecten van de verschillende gebouwen aan de invulling van deze buitenruimte. Zo heeft Sant en Co in samenwerking met Team V voor Hotel Arena een nieuwe voorkant aan het park ontworpen en is het ontwerpproces in volle gang om de achterzijde van het Tropeninstituut te verbinden met het park.

 

Omkering gebouwen
Door de kwaliteitsimpuls van het park worden gebouwen ‘omgedraaid’ met oriëntatie op het park. Voorkanten van gebouwen waren op de stad georiënteerd terwijl de veelal lelijke achterkanten met afrasteringen naar het park gericht waren. De gebouwen hebben zich inmiddels aangepast aan het opgeknapte Oosterpark en hun oriëntatie op het park gericht. Daardoor komt het gebouw nog beter tot zijn recht en krijgt de beleving vanuit het gebouw een compleet andere dimensie dan voorheen. Voorbeelden daarvan is het hierboven genoemde hotel Arena, dat nu prominenter aanwezig is in Oosterpark en het Metis Montessori College aan de Mauritskade.

oosterpark-amsterdam-burosantenco-park-renovatie-landschapsarchitectuur-klimaatadaptief-biodiversiteit-stadspark-grootveld-pierenbadje
oosterpark-amsterdam-burosantenco-park-renovatie-landschapsarchitectuur-klimaatadaptief-biodiversiteit-stadspark-muziekkoepel-vasteplanten-zitrand
buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-oosterpark-amsterdam-bronelement
oosterpark-amsterdam-burosantenco-park-renovatie-landschapsarchitectuur-klimaatadaptief-biodiversiteit-stadspark-entree-tropenmuseum-kit
Locatie

Amsterdam

Oppervlakte

120.000 m2

Opdrachtgever

Stadsdeel Oost | Gemeente Amsterdam

Ontwerp

2010 - 2018

Realisatie

2014 - 2020

Budget

ca. 15 miljoen euro

Category
Park
Tags
Pleinen