Oost-West As Diemen

De Oost-West As is het visitekaartje voor Diemen en verbindt de Amsterdamse agglomeratie met het ommeland ten oosten van Diemen. Deze as loopt dwars door de bebouwde kom van Diemen langs de zogenaamde Trekvaart. De as is ontworpen als een  herkenbare verkeersroute, aantrekkelijk verblijfsgebied en heeft een klimaatadaptieve inrichting.

logische verkeersverbinding                                                              heldere entrees, groene laan, Trekvliet herstellen                        één dorp, drie sferen

 

 

Ontwerp
Het ontwerp zorgt voor een goede balans tussen de lokale verblijfskwaliteit en de functionele verbinding met de omgeving. Het plan omvat de aanleg van een groene laan, het verbeteren van de landschappelijke entrees, comfort voor de fietser, goede langzaam-verkeer verbindingen, meer verblijfskwaliteit langs het water, aantrekkelijk straatmeubilair, combinaties van trammasten en lichtmasten en de aanleg van natuurlijke oevers bij Plantage de Sniep.

Klimaatadaptieve laan
Door de aanleg van een klimaatadaptieve laan bestaande uit een variëteit van inheemse boomsoorten, ontstaat een gezonde en ziektebestendige laanstructuur, met een hoge ecologische kwaliteit. Via de laan ontstaat er een functioneel, ruimtelijk, ecologisch en recreatief sterke verbinding tussen Amsterdam en het ommeland. De laan met aaneengesloten bomenrij is hét verbindende element van de Oost-West as en is opgebouwd uit een scala van verschillende boomsoorten  zodat deze een grote biodiversiteit kent en ziekteresistent is.

Heldere entrees met een landschappelijk thema
Bij een laan is het altijd de vraag waar je begint en eindigt. Aan de westzijde en aan de oostzijde zijn twee entreegebieden waar het landschap bepalend is. Thema´s als dijk, Diem, landschappelijke beplanting, rietkragen en elzen zijn de ingrediënten voor de kop en de staart . Hiermee komt Diemen mooi los te liggen van de Amsterdamse agglomeratie

Meer contact met het water
Meerdere lusjes rondom de trekvaart, drijvende functies in het water, hekwerken alleen bij bruggen en het toevoegen van bruggen voor het lopen van rondjes maken meer contact met het water mogelijk. Op een aantal locaties aan de as worden bijzondere functies toegevoegd of bestaande functies opnieuw gekoppeld. Er worden eenvoudige materialen toegepast, die goed aansluiten bij de Diemense sfeer (promenade, groenstroken etc.). Een groene kade met een mix van gebruiksgroen en kijkgroen zorgt voor de beleving van de seizoenen.
Er is gelegenheid voor flaneren over een lommerrijke wandelpromenade aan het water en voldoende zitgelegenheid voor aangenaam verpozen. Straks kun je met een bootje bij aanlegsteigers langs de as aanmeren. De nieuwe as biedt meer ruimte aan waterrecreatie (zoals visplekken, een rondvaartboot of zwemplekken) waardoor de gebruikskwaliteit van de as wordt verhoogd.
Door een lager gelegen houten platform tegen de hooggelegen kade aan te maken ontstaat er directer contact met het water. Kleine bootjes kunnen aanmeren om mensen af te zetten of het centrum van Diemen te bezoeken. Met het gezicht in de volle zon kunnen bezoekers genieten van de kwaliteiten van de trekvaart.

 

Lees ook het bericht over succesvolle particpatie2

Locatie

Diemen

Oppervlakte

12 ha

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Ontwerp

2015-2017

Realisatie

2017 - 2020

Budget

18 miljoen euro

Category
Straat, Woonomgeving
Tags
ecologisch, innovatief, klimaatadaptief, Oost-West As Diemen, Trekvaart