Roosenhorst Voorschoten

Een landschap waar je kunt wonen
Roosenhorst is geen woonwijk maar een landschap waar gewoond wordt. Een buurschap waar groen, water en wolken vrij spel spelen. De zintuigen worden aangesproken. Om het buiten-zijn te benadrukken: buiten, met je voeten in het gras en hoofd in de wind of liggend vanuit je hangmat. Het collectief gedachtegoed staat centraal en uit zich in zelfvoorzienend zijn, gemeenschappelijk gebruik en collectief beheer.
Het stedenbouwkundig ontwerp voegt zich vanzelfsprekend in het coulissenlandschap van open en besloten, typisch voor het landschap langs de Veurseweg. De belangrijkste zichtlijn blijft de Horstsloot die ook extra in breedte is aangezet. Zichtlijnen en doorkijkjes worden bepaal door het grid van lineaire watergangen en sloten, die van gebaseerd waren op oorspronkelijke onregelmatige slagenverkaveling.

 

Eenheid in verscheidenheid
We maken vier kamers vanuit historie, cultuur, natuur en landschap. De kamers vormen een divers woonlandschap. Ze vormen ook een schakel in de verschillende landschappen die typerend zijn voor deze gevarieerde landschappelijke structuur van de landgoederenzone, op de gradiënt van strandwal naar strandvlakte.
Het appartementengebouw ‘de Roosenhorst’ gedraagt zich als een landhuis dat wat dieper in het open landschap van het veld staat en met een laan verbonden is met de Veurseweg. De lintwoningen zijn in steen en pannen uitgevoerd en completeren de lintbebouwing aan de Kniplaan en sluiten aan op de bestaande morfologie. In de boomgaard en bosrand is het steen bijna vervangen door hout terwijl de afzonderlijke villa’s in riet en hout volledig gecamoufleerd worden.

 

Duurzaamheid en ecologie
Alle woningen in Roosenhorst zijn energieneutraal en hebben geen gasaansluiting. De energie uit de natuur (zon, lucht, bodem) wordt benut voor verwarmen, verkoelen en ventileren van de woningen. Er zijn circulaire en natuurlijke materialen gebruikt. Er is een minimum aan verharding en half verharding ingezet zodat een informele landelijke sfeer ontstaat. Auto’s worden zoveel mogelijk uit het zicht in garages geparkeerd. Sloten en stukken bos vormen erfafscheidingen zodat met een minimum aan hagen kan worden gewerkt. Het regenwater van de woningen wordt in de tuin opgevangen of direct op de watergangen afgevoerd.
De ecologische potentie van Roosenhorst zit primair in de natte verbinding via de Horstsloot die de laag gelegen delen aan weerszijde van de strandwal met elkaar verbindt. Daarnaast vormt het samenstel van natte en droge bospercelen een patchwork van ecologische stapstenen.

Locatie

Voorschoten

Oppervlakte

ca. 51.000 m2

Opdrachtgever

Vink Bouw

Ontwerp

2017-2018

Samenwerking met

Atelier PRO architekten

Categorie
Landschap, Woonomgeving
Tags
buurschap, ecologie, landgoederen, landschap, woonomgeving