Politie Eenheidsbureau Binckhorst Den Haag

Het nieuwe Politie Eenheidsbureau op de Binckhorst te Den Haag zal verschillende politieafdelingen huisvesten die nu verspreid zijn over meerdere locaties. De komst van het nieuwe Politie Eenheidsbureau is deel van de herontwikkeling van De Binckhorst tot een moderne en vernieuwende stadswijk waar mensen wonen en werken. De Binckhorst kent van oorsprong een polderstructuur, gekenmerkt door een strokenverkaveling met groene lanen. Deze structuur is nog altijd af te lezen in het landschap door de langgerekte lanen en een groen ‘patchwork’ aan plekken. Sommige plekken zoals de begraafplaats St. Barbara en het kasteel de Binckhorst hebben nog een bijzonder en groen karakter. De lange lijnen van de lanen eindigen in de stedelijke rand gevormd door de Supernovaweg en het spoor. Het Eenheidsbureau vormt een nieuwe kop in deze stedelijke rand.

 

Het nieuwe gebouw krijgt een industrieel karakter en bestaat uit een functionele gelaagdheid van drie hoofdfuncties: het Eenheidsbureau, het cellencomplex en de parkeerfuncties. De plint wordt zoveel mogelijk transparant en interactief, en de kantoorverdiepingen op de hoger gelegen verdiepingen hebben een directe verbinding met de daktuin. De daktuin – gelegen op het zuiden – is direct verbonden met het restaurant en samenwerkingsgebied, en biedt uitzicht over de rest van de Binckhorst en de skyline van Den Haag. Tevens voldoet het gebouw ontwerp aan de BREEAM-Excellent certificering.

De daktuin

De daktuin op de vierde verdieping is een oase van rust voor zowel mens als dier. Er is een rijke beplanting voorzien van een mengsel van bloeiende vaste planten. De gelaagde beplanting van bomen, heesters en onderbegroeiing bieden zowal schuilplaatsen als voedsel voor de doelsoorten  uit de omgeving. In aanvulling daarop zijn grote insectenhotels voorzien waar insecten kunnen nestelen. Midden in het groen kunnen politie werknemers ontspannen, vlakbij hun werkplek. Het groen van het dak reikt tot aan de dakrand en zal vanaf het maaiveld zichtbaar zijn.

 

Met het oog op klimaatadaptatie wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd middels minimale verharding en maximaal groen. Hemelwater wordt naar de daktuinen geleid in een polderdaksysteem. Onder de tuin wordt een krattensysteem aangebracht om het water op te vangen en te bufferen, en tevens voldoende water te hebben voor beplanting in droge periodes.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Politie

Ontwerp

2018 - 2021

Realisatie

2023 - 2024

Partners

Cepezed architecten, Buiting Advies

Category
Daktuin
Tags
daktuin, Den Haag, ecologie, klimaatadaptief, landschapsarchitectuur, stad