Danzigerkade, Houthavens Amsterdam

Op de plek waar vrachtschepen uit de hele wereld een eeuw geleden hun boomstammen losten, ontstaat nu langzaam een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken aan het water. De Houthavens liggen langs het IJ in het westelijk havengebied van Amsterdam. Aan het eind van de Danzigerkade creëert Heren2 120.000 m² creatieve bedrijvigheid. De afgelopen jaren heeft Heren2 het gebied herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijfsgebied.

Verblijfskwaliteit
Naast een goed functionerende locatie voor ondernemingen, waaronder Tommy Hilfiger, wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor de vele mensen die er werken en voor de bewoners van de naast gelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten.

buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-danzigerkade-houthavens-amsterdam artist impression

Verblijfskwaliteit
Naast een goed functionerende locatie voor ondernemingen, waaronder Tommy Hilfiger, wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor de vele mensen die er werken en voor de bewoners van de naast gelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten.

Het ontwerp 
Het inrichtingsontwerp voor de openbare ruimte is gebaseerd op contrasten. Beplanting en groenobjecten geven tegenwicht aan het harde van de betonnen omgeving. Organische vormen doorbreken het rigide karakter van rechte lijnen van de omringende bouw. Materialisering van de vloer zorgt voor een levendige verfijning. Tegenover de enorme ruimte van het gebied wordt de menselijke maat weer herkenbaar door het aanbrengen van reliëf voor de groenbeplanting. Zoals de willekeur van uiteenspattend water komen her en der beplanting, lensvormige groenobjecten, banken, vlonderelementen en terrasruimtes Daarmee maakt het introverte karakter van het gebied plaats voor openheid. In de shared space is de auto te gast en krijgen wandelaars en fietsers de ruimte. Al deze elementen bij elkaar versterken de branding van het gebied.

Duurzaamheid
Het ontwerp waarborgt klimaatadaptieve en ecologische duurzaamheid. Een diversiteit aan beplanting zorgt voor nieuw stedelijk groen. Dat zorgt voor voedsel-, rust en nestgelegenheid voor vogels insecten en kleine zoogdieren. Via infiltering van het regenwater in de fundering zal tijdens warme dagen het gebufferde water verdampen en voor anti-hittestress zorgen. Het grootste deel van het groen krijgt plaats op het parkeerdak. De parkachtige bomen komen direct op een pilaar van de parkeergarage in een groenelement met voldoende leefruimte.

Locatie

Amsterdam

Oppervlakte

120.000 m2

Opdrachtgever

Heren2

Ontwerp

2017

Realisatie

--

Budget

--

Category
Plein
Tags
bedrijvengebied, ecologisch, Houthavens Amsterdam, klimaatadaptief, openbare ruimte, parken