Oost-West As Diemen

De Oost-West As vormt het visitekaartje voor Diemen, maar mist een duidelijke functie, herkenbare entrees en een eenduidige identiteit. Dat is reden om de Oost-West As en de directe omgeving ruimtelijk aan elkaar te smeden tot een herkenbare verkeersroute en aantrekkelijk verblijfsgebied.

 

De Oost-West As Diemen is sinds vroegere tijden onderdeel van een langere as die ontstaat in de binnenstad van Amsterdam. Hij doorkruist verschillende poldersystemen en verandert telkens van uitstraling en profiel.
Diemen heeft een bijzonder karakter door zijn landschappelijke rijkdom: de beleving van de trekvaart, de dijken, molens, bruggen, taluds, bootjes, aanmeerpalen en de natuurlijke beplanting van het oorspronkelijke landschap. Opmerkelijk is de pleksgewijze kwaliteit. De Oost-West As is daarmee niet een eenduidig saai profiel van een kilometer lang. Er gebeurt van alles. De snelwegoprit naar de A10 heeft nog echt de sfeer van de snelweg met weinig inrichtingskwaliteit. De Oost-West As valt in vele stukken uiteen, want er zijn veel onderbrekingen. Het profiel is onduidelijk en heeft weinig ruimtelijke kwaliteit. Er zit weinig verblijfskwaliteit in de inrichting van de openbare ruimte.

 

Ontwerp
Het ontwerp zorgt voor balans tussen lokale verblijfskwaliteit en functionele verbinding met de omgeving. Het plan omvat de aanleg van een groene laan, het verbeteren van de landschappelijke entrees, comfort voor de fietser, goede langzaam-verkeer verbindingen, meer verblijfskwaliteit langs het water, aantrekkelijk straatmeubilair, combinaties van trammasten en lichtmasten en de aanleg van natuurlijke oevers bij Plantage de Sniep.

 

Verbindend element
Door de aanleg van een klimaat adaptieve laan, bestaande uit een variëteit van inheemse boomsoorten, ontstaat een gezonde en ziektebestendige laanstructuur, met een hoge ecologische kwaliteit. Via de laan ontstaat er functioneel, ruimtelijk, ecologisch en recreatief een sterke verbinding tussen Amsterdam en het ommeland. Hij rijgt de Oost-West As aan elkaar als één element. Het verbindend element wordt gevormd door de aanleg van een laanstructuur met aaneengesloten bomenrij en door het herstellen van het tracé van de trekvaart tot voorbij de Sniep.

 

Heldere entrees met een landschappelijk thema
Bij een laan is het altijd de vraag waar je begint en eindigt. Aan de westzijde en aan de oostzijde zijn twee entreegebieden waar het landschap bepalend is. Thema´s als dijk, Diem, landschappelijke beplanting, rietkragen en elzen zijn de ingrediënten voor de kop en de staart . Hiermee komt Diemen mooi los te liggen van de Amsterdamse agglomeratie.

 

Meer contact met het water
Meerdere lusjes rondom de trekvaart, drijvende functies in het water, hekwerken alleen bij bruggen en bruggen toevoegen voor het lopen van rondjes maken meer contact met het water mogelijk. Op een aantal locaties aan de as worden bijzondere functies toegevoegd of bestaande functies opnieuw gekoppeld. Er wordt eenvoudig materiaalgebruik toegepast, dat meer aansluit bij de Diemense sfeer (promenade, groenstroken etc.). Een groene kade biedt een mix van gebruiksgroen en kijkgroen, die zorgt voor de beleving van seizoenen.
Er is gelegenheid voor flaneren over een lommerrijke wandelpromenade aan het water en voldoende zitgelegenheid voor aangenaam verpozen. Straks kun je bij aanlegsteigers langs de as met een bootje aanmeren. De nieuwe as biedt meer ruimte aan waterrecreatie als visplekken, een rondvaartboot of zwemplekken waardoor de gebruikskwaliteit wordt verhoogd.
Een lager gelegen houten platform tegen de hooggelegen kade aan te maken ontstaat er directer contact met het water. Kleine bootjes kunnen aanmeren om mensen af te zetten of het centrum van Diemen te bezoeken. Met het gezicht in de volle zon kunnen bezoekers genieten van de kwaliteiten van de trekvaart.

 

Lees ook het bericht over succesvolle particpatie2

Buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur oostwest-as-Diemen-profile
Locatie

Diemen

Oppervlakte

12 ha

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Ontwerp

2015-2017

Realisatie

2017 - 2020

Budget

18 miljoen euro

Categorie
Straat, Winkel | Straat
Tags
ecologisch, innovatief, klimaatadaptief, Oost-West As Diemen, Trekvaart