Fahrenheitstraat, Den Haag

De Fahrenheitstraat en Thomsonlaan, het hart van de Bomenbuurt is weer een onderscheidend winkelcentrum geworden. De eerder grijze en anonieme verkeersstraten worden een karaktervol, gezellig en vooral eenduidig en herkenbaar winkelcentrum. Heldere en functionele winkelstraten met een hoge verblijfskwaliteit waarin de fietser en voetganger centraal staan en de auto te gast is. Een warme klinkermix van gevel tot gevel vormt een samenhangend basismateriaal.

 

Bij beide straten versterken we het eigen karakter. De Fahrenheitstraat, opgesloten tussen de Segbroeklaan en de Laan van Meerdervoort, is een drukke gezellige winkelstraat met genoeg parkeren en gezellige verblijfspleintjes. Kenmerkend is de brede winkelstoep, hangende verlichting en alternerende bomen. De Thomsonlaan, is de groene hartlijn van de Bomenbuurt met gemixt wonen en winkels. Een dubbele bomenrij versterkt dit karakter. Het Thomsonplein wordt weer een gezellig buurtplein.

 

Het verrommelde parkeersysteem wordt opnieuw geordend voor een overzichtelijke situatie. In de Thomsonlaan betekent dit dat parkeren in de middenberm veranderd van langs parkeren naar diagonaal gestoken parkeren. In de Fahrenheitstraat wordt het huidige systeem van langsparkeren gehandhaafd. Voor het gehele gebied wordt voorgesteld het parkeren op de stoep te realiseren, dit levert: een heldere smalle rijbaan, extra brede stoepen als er geen auto’s staan en een dorps profiel. Door het laden en lossen ‘op de stoep’ te laten plaatsvinden worden blokkades en daarmee gevaarlijke situaties voorkomen.

Locatie

Den Haag

Oppervlakte

2.5 ha

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Ontwerp

2010-2013

Realisatie

2014

Categorie
Openbare ruimte, Stad, Winkel | Straat