Buro Sant en Co landschapsarchitectuur windmolens zonneparken studie visuele impact

Windturbines en zonnepanelen in het Zuid-Hollandse landschap

In opdracht van en in samenwerking met  Noel van Dooren (PARK Zuidholland) en Isolde Somsen (provincie Zuid-Holland) verricht Buro Sant en Co een studie naar de visuele impact van nieuwe energie-opwekkers in het landschap. Op een objectieve en systematische manier worden ze in beeld gebracht (met dezelfde lens, vergelijkbare weersomstandigheden en vergelijkbare en controleerbare standpunten) en verbonden met de topografische kaart, luchtfoto en beschikbare data hierover. Bovendien wordt een impressie van een aantal locaties geconstrueerd m.b.t. de ruimtelijke gevolgen van de vervanging van de huidige turbines door de veel grotere nieuwste generatie windturbines. Het wordt een nuchter doch beeldend en informatief  fotoboekje waar de beelden voor zichzelf spreken en waar de lezer zijn conclusies uit kan trekken.
Wat mooi om op deze manier bij dit actuele onderwerp betrokken te zijn!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.