Ons Blauwe Goud – Kader Richtlijn Water Zoetermeer

Met een ingrijpende verandering in het watersysteem van Zoetermeer wordt een impuls gegeven aan de waterkwaliteit in de Zoetermeerse Plas en het stedelijk gebied. De stroomrichting van het watersysteem wordt op stadsniveau letterlijk omgedraaid. Hierdoor stroomt het water straks vanuit de Zoetermeerse Plas naar het gemaal Driemanspolder buiten de stad Zoetermeer.

Binnen het watersysteem worden maatregelen getroffen. Nieuwe watergangen worden geïntroduceerd en ondergrondse watergangen bovengronds gehaald en vormen riante waterpartijen, die niet alleen fungeren voor doorstroming, maar ook als waterbuffer in een klimaatrobuust (stedelijk) landschap. Steile oevers maken plaats voor glooiende oevers met een rijke diversiteit in ‘natte’ flora, waarmee het water wordt gezuiverd. De waterstructuren vormen de ecologische verbindingen tussen stad en land en zijn de plek waar tal van diersoorten kunnen nestelen/paaien, rusten en foerageren. ‘Ons Blauwe Goud’ wordt zo schoner en mooier.

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft Buro Sant en Co in samenwerking met RPS en de Gemeente Zoetermeer vorm aan het ruimtelijk kwaliteitskader voor de verschillende maatregelen binnen het project ‘Ons Blauwe Goud’ Zoetermeer.

Meer informatie: onsblauwegoud.nl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.