Gebiedsagenda De Uithof Den Haag

Aan de slag met gebiedsagenda De Uithof Den Haag! De Gemeente Den Haag gaat de groei van de stad inzetten om de leefomgeving leefbaarder en aantrekkelijker te maken. De verdichtingsopgave van Zuidwest gaat hand in hand met het versterken van De Uithof tot een betekenisvol landschapspark voor de stad!

We gaan middels een participatieproces de komende tijd samen met bewoners, ondernemers en organisaties in het gebied aan de slag. Hiermee gaan we vorm geven aan de ruimtelijke ambities van deze recreatieve en landschappelijke verbinding tussen ‘Noordzee en Zweth’ en tussen ‘Zuidwest en het Westland’.

Team: Gemeente Den Haag, +anderen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.