Bomenatlas Den Haag, ontwerpend onderzoek naar een biodivers en toekomstbestendig bomennetwerk

Sant en Co is door de gemeente Den Haag gevraagd om de mogelijkheden te inventariseren voor extra bomen in huidige beheergebieden zonder bomen. De aangedragen locaties voor het ontwerpend onderzoek komen voort uit het beheerprogramma en worden gezien als de zogenaamde QuickWins. Door dit systeem te kiezen als basis voor de te onderzoeken gebieden worden er waarschijnlijk kansen over het hoofd gezien voor de rest van de stad.

Naast de specifieke deelgebieden een Quick Scan uitgevoerd waarin we de kansen (missing links) in kaart hebben gebracht voor het vergroenen van de stad op de langere termijn. Het toevoegen van deze bomen die samen een netwerk gaan vormen zorgt voor een robuust systeem dat toekomstbestendig is zodat we de stad ook groen en leefbaar houden voor komende generaties. Bomen geven ons zuurstof, verkoeling en nemen water op zodat met de toenemende heftige regenbuien het riool ontziet wordt en waardoor overlast voorkomen wordt. Bovendien zijn tal van bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren afhankelijk van onze bomen. En zeg nou zelf, het vergroenen van de stad levert een prachtig beeld op! We kunnen niet wachten tot we de eerste schop in de grond kunnen steken. Welke gemeente volgt?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.