Een levendig en groen dorpshart voor Groessen

Leegloop in kleine dorpen is een bekend maar naar achtergeschoven probleem. Niet alleen door het creëren van extra woningen die aansluiten bij de wens van de jonge generatie maar ook bij de senioren, draagt een aantrekkelijk dorpskern bij om leegloop tegen te gaan. Het Gelderse dorp Groessen is daar een actueel voorbeeld van.

Buro Sant en Co heeft in opdracht van de Dorpsraad Groessen een visie/schetsontwerp vervaardigd, middels een creatief proces, voor de openbare ruimte van het Dorpshart van Groessen. Het schetsontwerp is voortgeborduurd op de opgedane kennis en documentatie verkregen en gemaakt sinds 2013. Het eindresultaat is een ambitieus visie/schetsontwerp met draagkracht dat de leidraad zal zijn voor de Dorpsraad om aan de Gemeente Duiven ter beschikking te stellen om input te genereren aan de realisatie van de projectplannen die in 2013 en 2014 aan de gemeente zijn gepresenteerd.

Bekijk hier het schetsontwerp  en het stedenbouwkundige principe.

Locatie

Groessen

Oppervlakte

25.000m²

Opdrachtgever

Dorpsraad Groessen

Ontwerp

2019

Category
Openbare ruimte, Plein
Tags
bewoners, Dorpshart, Dorpsvisie, Groessen, landschap, landschapsarchitectuur, participatie