Campus Tapijnkazerne Universiteit Maastricht

Leren van Groen en Geschiedenis: Transformatie Tapijnkazerne Maastricht

 

In een wereld die steeds sneller verandert, is het voor iedereen belangrijk om kennis en vaardigheden voortdurend te actualiseren en uit te breiden. Leren, een leven lang, wordt daarmee een continu proces dat meer dan ooit een voorname plek in de maatschappij en de stad verdient. Met onderwijs als aanjager gaat het terrein van de voormalige Tapijnkazerne een nieuwe veelbelovende toekomst tegemoet als stadspark. Rondom thema’s als nieuwsgierigheid, ontdekken, experimenteren, ervaren en ontspannen wordt het Tapijnpark straks een open leerlandschap waar jong en oud uitgenodigd en uitgedaagd worden om elkaar te treffen en te inspireren.

Een ontwerp als voedingsbodem voor betrokkenheid, dat is wat ons betreft het doel. Geen van bovenaf opgelegd en op een statisch eindresultaat gericht masterplan, maar een set van uitgangspunten en aanleidingen die kan dienen als energie-impuls om het vliegwiel in beweging te brengen. De start van een dynamisch proces waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen en waarin ideeën en initiatieven van harte worden verwelkomd. Zo werk je op een eenentwintigste-eeuwse manier samen en met ongekend draagvlak aan een publieke ruimte die steeds verder evolueert en actualiseert.

Het Tapijnpark biedt dan ook kansen om zowel functioneel als qua sfeer en ruimtelijkheid een zeer waardevolle plek toe te voegen aan het vele dat Maastricht al te bieden heeft. Daarin zijn landschap, stedenbouw en architectuur cruciaal. Toch vraagt deze opgave om een bijzondere benadering. Met een uitgesproken hedendaagse aanpak, helemaal in lijn met de geformuleerde ambities, kunnen we samen een plek van en voor iedereen maken: open leerlandschap, park, tuin en soms zelfs festivalterrein.  Het wordt de nieuwste laag in een gebied dat zeer veel te bieden heeft, maar vooral gekenmerkt wordt door een uitzonderlijk rijke geschiedenis. Gelaagdheid is het fundament van onze visie. We maken de lagen van de geschiedenis zichtbaar als inspiratiebron voor de lagen van de toekomst. Historische waterlopen, oude vestingwerken, grids, slagvelden, militaire architectuur, ruines, twintigste-eeuwse utiliteit, romantische landschapsidealen –samen met nieuwe verbindingen, functies en structuren vormen ze een rijk en levend geheel dat uniek is voor heel Nederland.

 

We vermengen en superponeren de verschillende stedenbouwkundige en landschappelijke structuren die het terrein ooit hebben getekend en voegen er betekenisvolle actuele lijnen aan toe. Speciale aandacht gaat uit naar het scheppen van vanzelfsprekende verbindingen tussen het terrein en de omringende stad, en opname van het Tapijnpark in de groene parkengordel van het Jekerdal. We behouden waardevolle gebouwen, maar slopen niet bij voorbaat al het andere: liever onderzoeken we welke nieuwe mogelijkheden en aanleidingen de restanten of zelfs ruïnes ervan kunnen vormen: kelders als eendenvijver, spanten als aanleiding voor een markt, funderingen van een bunker als sokkel voor tijdelijke gebouwen of installaties, en zo voort. Centraal in het park ontstaat zo een ongeprogrammeerde, maar des te meer een uitdagende ruimte.

 

Landschappelijk zien we het Tapijnpark als een open en uitnodigend parklandschap, goed verbonden met de omgeving. Open door het koesteren van de ruimtelijke ’kieren’ tussen de gebouwen, de schilderachtige vues en zichtlijnen, een losse paviljoen structuur en een losse groenstructuur. Maar ook rondom een ongeprogrammeerde open ruimte, geschikt voor flexibel gebruik voor kleinschalige evenementen en experimenten. Een openbaar toegankelijk landschap met veel openbaar programma: horeca, recreatie, cultuur en natuureducatie.

 

Dat zorgt voor een campusachtig, open en flexibel beeld: gras, paden, een losse boomstructuur en een losse structuur van paviljoens en parkprogramma. Ook hier staat gelaagdheid centraal, niet alleen met een functionele (ontsluitings-)laag maar ook met recreatief gebruik en een nieuwe educatieve laag: leren van de historie, natuur, cultuur, gezonde voeding en dierenwelzijn. Leren van de voedselketen, het eetbare park met nieuwe fruit-, noten- en honingbomen, met stadslandbouw en diervriendelijke (pluim-)veeteelt. Te denken valt aan groente-, fruit- en kruidentuinen in relatie tot duurzame horeca. Leren wat je eet.

 

Bij de twee onderwijsclusters vormt het aanwezige zowel inspiratiebron als vertrekpunt. Gebouwcluster A krijgt – binnen de historische gridstructuur – een nieuw bovengronds bouwdeel dat de al aanwezige gebouwen verbindt en waarin we het oorspronkelijke stalgebouw op een bijzondere manier denken te kunnen opnemen. In het geval van gebouwcluster B betekent het dat we het historische ensemble ondergronds verbinden en aanvullen met de ontbrekende voorzieningen. Bovengronds doen we niet meer dan het toevoegen van twee discrete volledig transparante loopbruggen en een “serre” die de noordzijde opent en tot een tweede voorkant maakt. De openheid tussen gebouw en park is zeer belangrijk, binnen is buiten, buiten is binnen.

 

Ons ideaal voor elk project, maar vooral voor het Tapijnpark denken we dat dit een grote toegevoegde waarde zal hebben, is dat het de vorm aanneemt van een ‘community’. Zo werken we vaak en graag, en tot groot enthousiasme van onze opdrachtgevers. Rondom gedeelde ambities komt een gemeenschap tot stand van betrokken personen en instanties die samen met ons als ontwerpers in een ‘open source’ proces werken aan een gezamenlijk plan. Zo wordt het nieuwe Tapijnpark een plek van en voor iedereen.

buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-tapijnkazerne-maastricht-transformatie-herbestemming-campus-universiteit-maastricht-stadspark-ecologie
buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-Tapijn-universiteit-maastricht-campus 3
Locatie

Maastricht

Oppervlakte

ca.

Opdrachtgever

Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht

Ontwerp

2015

Realisatie

--

Budget

--

Categorie
Campus
Tags
campus, ecologisch, Tapijn kazerne, trransformatie, Universiteit Maastricht