Campus Tapijnkazerne Universiteit Maastricht

Leren van Groen en Geschiedenis: Transformatie Tapijnkazerne Maastricht

De Tapijnkazerne  is een voormalige militaire karzene van ongeveer 6,3 hectare aan de rand van de Maastrichtse binnenstad.  Met onderwijs als aanjager gaat het terrein Tapijnkazerne een nieuwe veelbelovende toekomst tegemoet als stadspark. Rondom thema’s als nieuwsgierigheid, ontdekken, experimenteren, ervaren en ontspannen wordt het Tapijnpark straks een open leerlandschap waar jong en oud uitgenodigd en uitgedaagd worden om elkaar te treffen en te inspireren.

 

We vermengen en superponeren de verschillende stedenbouwkundige en landschappelijke structuren die het terrein ooit hebben getekend en voegen er betekenisvolle actuele lijnen aan toe. Speciale aandacht gaat uit naar het scheppen van vanzelfsprekende verbindingen tussen het terrein en de omringende stad, en opname van het Tapijnpark in de groene parkengordel van het Jekerdal. We behouden waardevolle gebouwen, maar slopen niet bij voorbaat al het andere: liever onderzoeken we welke nieuwe mogelijkheden en aanleidingen de restanten of zelfs ruïnes ervan kunnen vormen: kelders als eendenvijver, spanten als aanleiding voor een markt, funderingen van een bunker als sokkel voor tijdelijke gebouwen of installaties, en zo voort. Centraal in het park ontstaat zo een ongeprogrammeerde, maar des te meer een uitdagende ruimte. Landschappelijk zien we het Tapijnpark als een open en uitnodigend parklandschap, goed verbonden met de omgeving. Open door het koesteren van de ruimtelijke ’kieren’ tussen de gebouwen, de schilderachtige vues en zichtlijnen, een losse paviljoen structuur en een losse groenstructuur. Maar ook rondom een ongeprogrammeerde open ruimte, geschikt voor flexibel gebruik voor kleinschalige evenementen en experimenten. Een openbaar toegankelijk landschap met veel openbaar programma: horeca, recreatie, cultuur en natuureducatie.

 

Dat zorgt voor een campusachtig, open en flexibel beeld: gras, paden, een losse boomstructuur en een losse structuur van paviljoens en parkprogramma. Ook hier staat gelaagdheid centraal, niet alleen met een functionele (ontsluitings-)laag maar ook met recreatief gebruik en een nieuwe educatieve laag: leren van de historie, natuur, cultuur, gezonde voeding en dierenwelzijn. Leren van de voedselketen, het eetbare park met nieuwe fruit-, noten- en honingbomen, met stadslandbouw en diervriendelijke (pluim-)veeteelt. Te denken valt aan groente-, fruit- en kruidentuinen in relatie tot duurzame horeca. Leren wat je eet.

 

Het Tapijnkazerne is een herkenbare campus opgebouwd vanuit een diversiteit aan plekken aan de wens van de verschillende gebruikers. Hoogwaardige en duurzame verblijfsruimtes zijn zodanig functioneel vormgegeven dat je er gemakkelijk door heen kunt stromen en is het tevens een campusterrein waar je je thuis voelt!

 

Ontwerp competitie in samenwerking met Joost Ector, 2e prijs 

buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-tapijnkazerne-maastricht-transformatie-herbestemming-campus-universiteit-maastricht-stadspark-ecologie
buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-Tapijn-universiteit-maastricht-campus 3
Locatie

Maastricht

Oppervlakte

ca. 6,3 ha

Opdrachtgever

Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht

Ontwerp

2015

Samenwerking

Ector Hoogstad Architecten

Categorie
Campus
Tags
campus, ecologisch, Tapijn kazerne, trransformatie, Universiteit Maastricht