A-park, Linkeroever, Antwerpen

De paradox tussen beide Scheldeoevers vormen het vertrekpunt voor ontwikkelingen op de Linkeroever. De stad Antwerpen heeft behoefte aan overbrugging van de verschillen.

 

Opheffing paradox
Het A-park overbrugt die verschillen door er iets tussen te plaatsen. Een eilandenreeks als lineaire ecologisch-recreatieve zone over de gehele noord-zuidas van de stad benadrukt de kwaliteiten van de binnenbocht van de Schelde. Een fiets- en wandellint verbindt de verschillende stedelijke en groene functies en koppelt het A-park aan de havenoevers ten noorden van de stad en de groene dijk in zuidelijke richting.
Gesepareerd door een systeem van waterbekkens en via twee bruggen verbonden met de rechteroever kent het park een eigen bestaan.

 

Stadsleven met groen
Het A-park zorgt voor een hernieuwde balans in de stad en een toevoeging van stedelijke groenareaal. Vooral is het park een impuls voor de Linkeroever en biedt het kansen voor significante verdichting van de bebouwing. De orthogonale opzet krijgt golvende randen met wonen in diverse milieus. Antwerpenaren vinden hier hun nieuwe plek en verrijken het stadsleven.

 

Waterbeheer
Tegelijkertijd werkt het A-park als een landschapsmachine voor waterzuivering en voor het opvangen en hergebruik van slib en een deel van de overstromingsbuffer. Antwerpen ligt op een zeer specifieke locatie van de Schelde. De krachten van het hoogwater uit het noorden ontmoeten elkaar in dit knelpunt met de krachten van de rivier uit het zuiden. Dit maakt van Antwerpen het belangrijkste gebied voor preventie van overstromingsrisico’s. De groene singel rond de stad wordt voltooid met laaggelegen nat ecologisch en recreatief landschap, dat kan worden overstroomd als het waterniveau stijgt.

 

Hergebruik slib
Vanwege de botsing van de twee tegengestelde krachten van het water, is Antwerpen tegelijkertijd een gebied met grote hoeveelheden slib. (Schema 1) Deze sedimenten worden tegenwoordig voortdurend uit de bodem van de rivier gegraven om navigatie door boten mogelijk te maken. De vorm van het A-park zou het slib op een natuurlijke manier in de baaien van het park kunnen vangen. Het slib kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt – ecologische kusten, onderzoek naar de zuivering van de slibinstallatie en winning en hergebruik voor verschillende doeleinden (landbouw, bouwmateriaal, enz.).

Locatie

Antwerpen

Oppervlakte

ca. 110 ha

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Ontwerp

2017

Categorie
Landschap, Park, Stad
Tags
Antwerpen, landschap, Linkeroever