Waterbeheersing-centraal-in-klimaatadaptief-enschede

‘Waterbeheer centraal in klimaatadaptief Enschede’

De nationale adaptatiestrategie van het Deltaprogramma Gemeentes schrijft voor dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van gemeenten, en Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig ingericht is.

Kennisdeling speelt hierin een hoofdrol. Om die reden organiseerde gemeente Nijmegen samen met`Vitale Groene Stad (platform voor leefbare, groene samenleving) en andere partijen op 8 november 2017 de excursie Klimaatbestendige stad Nijmegen. Twee teamleden van Sant en Co hebben het ervaren als zeer leerzaam en informatief. Vitale Groene Stad besteedde in nummer 2 van 2017 een artikel over waterbeheer, dat centraal staat in klimaatadaptie. Als voorbeeld op dit vlak wordt Enschede uitgelicht. Het artikel is een aanrader om te lezen.
Lees Waterbeheer centraal in klimaatadaptieve stad.

In opdracht van de gemeente Enschede ontwierp Buro Sant en Co reeds in 2000 de herinrichting van de wijk Roombeek waaronder het herstel van de beek. Het herstel van de Roombeek draagt bij aan de waterbeheersing in de omgeving. Lees meer hierover op de projectpagina.

No Comments

Post A Comment