Visie internationale competitie Linkeroever Antwerpen ingezonden!

Vandaag hebben we onze inzending voor de 2e ronde van de internationale competitie voor de Linkeroever in Antwerpen ingezonden. In deze 2e ronde wordt de visie m.b.t. de stedenbouwkundige transformatie uitgewerkt; 15 geselecteerde teams doen mee aan deze ronde. Ons team bestaat uit Buro Sant en Co landschapsarchitectuur, Ector Hoogstad Architecten, Studio Hartzema en Hesselteer. De doelstelling van de internationale competitie is te komen tot nieuwe ideeën en inzichten die het maatschappelijk en cultureel debat over de toekomstige stedenbouwkundige transformatie van de Linkeroever kunnen voeden.  In de tweede week van juni worden er 3 inzenders geselecteerd om hun plannen nog weer verder uit te werken.

Naast stadsbouwmeester Christian Rapp treden Bob Van Reeth (architect-stedenbouwkundige), Bernard Colenbrander (professor architectuurgeschiedenis) en Christoph Grafe (directeur van het Vlaams Architectuurinstituut) op als curatoren van de ideeënwedstrijd. De visies zullen in een latere fase de basis vormen voor het ‘masterplan Linkeroever’.

De 15 ingezonden ideeën zullen tijdens het Festival van de Architectuur in september 2017 worden gepresenteerd en bediscussieerd. Dit gebeurt middels een tentoonstelling, een symposium en een publicatie.

Foto: Patrick Henderyckx

No Comments

Post A Comment