buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-roombeek-enschede-roomweg-beek

Project Roombeek Enschede voorbeeld voor programma KlimaatActieve Stad

“Het project Roombeek in Enschede is een goed voorbeeld voor het programma KlimaatActieve Stad”, aldus Stefan Kuks, voorzitter van de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie (RA). In de special Klimaatadaptatie (mei 2017), een uitgave van de Stchting RIONED en Vereniging Stadswerk Nederland vertelt hij hoe Nederland zich kan voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Het waterbeheer wordt met prioriteit aangepakt via het Deltaplan. Waterschappen en gemeenten vinden dat ruimtelijke adaptatie als integraal geheel benaderd moet worden.
‘KlimaatActieve Stad’ is een programma dat inzet op leefbare steden waar goed met water en klimaat wordt omgegaan. Het ontwerp voor de herinrichting van de wijk Roombeek in Enschede is daar een sterk voorbeeld van. De oude beek is hersteld zodat regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Ook zorgt het ´s zomers voor verkoeling en wordt het grondwaterpeil gereguleerd. Het grondwaterpeil was namelijk ontregeld door het vertrek van de textielindustrie.
Buro Sant en Co is verantwoordelijk voor het klimaatadaptieve ontwerp van het Roombeekproject. We zijn er trots op dat de beek de beoogde doelstellingen waarmaakt en dat de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie dat ook vindt.

Lees het volledige artikel ‘Ruimtelijke adaptatie tussen de oren’ in Klimaatadaptatie.
Meer over het ontwerp staat op onze Roombeek projectpagina

 

No Comments

Post A Comment