SANT EN CO + FABRICations presenteren Ontwerpend Onderzoek Groene Hart

Op 10 juli 2019 presenteren SANT EN CO en FABRICations de onderzoeksresultaten van het ontwerpend onderzoek naar het Groene Hart, waarin de optimale combinaties van bodemtype, waterpeil en landgebruik centraal staan, aan de Stuurgroep Groene Hart.

Bodemdaling, CO2 uitstoot, verzilting en de gevolgen van droogte door klimaatverandering hebben grote consequenties voor het landschap van het Groene Hart op zowel klimatologisch, economisch als maatschappelijk vlak. Wanneer we niets doen verdwijnt het veen door oxidatie, hebben we te maken met een significante uitstoot van CO2, lachgas en methaan en nemen de directe kosten voor funderings- en infrastructuurherstel en waterbeheer toe. Ook komt het westen van Nederland uiteindelijk zo laag te liggen dat, mede door een stijgende zeespiegel en een afname in zoetwater aanvoer, er steeds meer zoutwater via de rivieren of de bodem het Groene Hart binnendringt. We nemen afstand van het beeld van het Groene Hart als een homogeen en door landbouw gedomineerd gebied, waar momenteel de vorm van landgebruik het peilbeheer bepaald. Wat is er mogelijk als we het andersom bekijken? Als we beginnen met per bodemtype te onderzoeken wat het beste peilbeheer is om bodemdaling, de uitstoot van CO2, verzilting en de gevolgen van droogte tegen te gaan en vervolgens te kijken welke vormen van landgebruik hierbij mogelijk zijn. Waterpeilbeheer wordt op deze manier de sturende factor binnen de ruimtelijke ontwikkeling van het Groene Hart. Het resultaat? Een gedifferentieerd, biodivers en CO2-positief landschap van het Groene Hart waarin de optimale combinaties van bodemtype, waterpeil en landgebruik centraal staan.

Het rapport “Groene Hart – een adaptief en gedifferentieerd landschap met de bodem als conditie, het watersysteem als instrument en het landgebruik als resultante” is te lezen op de website van de Stuurgroep Groene Hart.

Het ontwerpend onderzoek is, op initiatief van de Stuurgroep Groene Hart en in opdracht van de Provinciaal Adviseurs van de Provincie Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, uitgevoerd door SANT EN CO Landschapsarchitectuur en FABRICations. In samenwerking met Deltares, Veenweide Innovatiecentrum, Wageningen Economic Research, Waternet, Waterschap Rijnland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Programmabureau Groene Hart.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.