Paul Plambeck over fascinatie in de landschapsarchitectuur

Wat zijn nou de persoonlijke fascinaties van de beroepsbeoefenaars in de landschapsarchitectuur? Op donderdag 13 september deelt onze teamgenoot Paul Plambeck, landschapsarchitect, zijn fascinaties in de landschapsarchitectuur in een lezing voor studenten van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein.
De lezing maakt deel uit van een een serie van vijf lezingen die de opleiding organiseert tijdens de 1e studieperiode van het nieuwe studiejaar 2018-2019.

Landschapsarchitectuur
Ontwerp en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fascinaties voor bepaalde onderwerpen spelen vaak bewust of onbewust een belangrijke rol in het ontwerp. De wijze waarop deze fascinaties worden onderzocht varieert sterk en kan uiteenlopen van een intuïtieve tot een wetenschappelijke benadering in de vorm van een promotieonderzoek. Op vijf donderdagavonden zullen ontwerpers en onderzoekers spreken over de wijze waarop persoonlijke fascinaties een rol spelen in het ontwerp- en/of onderzoeksproces.

De sprekers in de lezingenreeks zijn Noël van Dooren (donderdag 6 september), Roeland Meek en Paul Plambeck (donderdag 13 september ), Robbert de Koning (donderdag 20 september), Marinke Steenhuis (donderdag 27 september) en Hannah Schubert (donderdag 11 oktober). Lees meer informatie in de Van Hall Larenstein aankondiging

  

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.