buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-schoterbos-haarlem-stadspark-participatie

Participatie Schoterbos Haarlem succesvol afgerond

Een goed plan heeft vele vaders! Dat is de conclusie na de succesvolle afronding van de participatie rond Schoterbos.

Het Haarlems stadspark Schoterbos, 24 hectare park in Haarlem-Noord, wordt getransformeerd naar een levendig en voor velen aantrekkelijk volkspark; een gezonde groenruimte die geschikt is voor beweging en ontmoeting. Bestaande en nieuwe voorzieningen zijn gecombineerd om het park aantrekkelijker te maken.

In een intensief participatieproces met direct betrokkenen kreeg het ontwerp vorm. In de interactie met betrokkenen hebben we aandachtig geluisterd naar een diversiteit aan zienswijzen. Er kwamen veel op- en aanmerkingen uit de participatiegroepen. Het was geen makkelijk proces en er was af en toe zelfs felle strijd. Daarop hebben we het ontwerp op onderdelen bijgesteld door zo veel mogelijk wensen en eisen te combineren. Hoewel het niet lukte om iedereen tevreden te stellen is het uiteindelijk gelukt om iedereen op één lijn te krijgen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.