Opening Places of Hope tentoonstelling

Op woensdag 4 maart vond in Leeuwarden de opening plaats van de tentoonstelling ‘Places of Hope’ in het Fries Museum. De tentoonstelling is onderdeel van Leeuwarden culturele hoofdstad Europa 2018. De tentoonstelling ‘Places of Hope’ gaat over de toekomst en vestigt de aandacht op innovaties voor de fysieke ruimte.

Nieuwe ruimte voor het veen: het Lage Midden van Fryslân
Eén van die initiatieven is atelier ‘Nieuwe ruimte voor het veen; het Lage Midden van Fryslân’, Een multidisciplinaire projectgroep verricht ontwerpend onderzoek om zo een visionair en duurzaam perspectief te ontwikkelen voor het Friese veenweidegebied op weg naar 2050. Onder leiding van landschapsarchitect i.o. Paul Plambeck van Buro Sant en Co vindt nauwe samenwerking plaats tussen Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Wageningen Economic Research (WER), Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, Living Lab Fryslân en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Centraal staat de vraag hoe het Lage Midden van Fryslân kan worden getransformeerd in een adaptief landschap, waardoor het landschap zijn actualiteit in de toekomst zal hebben. De dwarsdoorsnede Friesland van kust tot zand vormt het onderzoeksgebied. Om de perspectieven en de eerste stappen te concretiseren wordt parallel aan dit schaalniveau ingezoomd op het studiegebied rond Aldeboarn.

De ultieme doelstelling is te komen tot een cultuurdaad die op zowel regionaal alsook lokaal schaalniveau een perspectief schetst van de condities, de inrichtingsprincipes en de gebruiksmogelijkheden van het Lage Midden van Fryslân, waarin een robuust en natuurlijk evenwichtig groen- blauwsysteem, een houdbaar en eveneens innovatieve economie en de intrinsieke schoonheid van het landschap centraal staan.

Op de tentoonstelling zijn de eerste resultaten van het atelier te bekijken.
De vervolgresultaten van het atelier zullen op 25 mei gepresenteerd worden tijdens University of Hope. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.