Geselecteerd voor Groenewoud Utrecht!

Na een zenuwslopende selectieprocedure is voor Buro Sant en Co gekozen als landschapsarchitect voor de ontwikkeling van nieuwe woonwijk Groenewoud bij Utrecht. In opdracht van Loostad Vastgoedontwikkeling zal Buro Sant en Co aan dit project  samenwerken met Urbis en Kraaijvanger Architects

Edwin Santhagens:
“Bij de opgave Groenewoud denken we meteen aan een lommerrijk landschappelijk gebied waar iedereen op een moderne duurzame manier stedelijk woont in het groen. Door zijn relatieve isolement, een eiland tussen snelwegen en het kanaal, is het een wijk op zichzelf, anders dan anders, met op zichzelf staande, unieke landschappelijke en architectonische kwaliteiten. Dit woongebied speelt maximaal in op zijn landschappelijke ligging. Het is een stukje stedelijkheid met een dorpse omvang; in zijn dichtheid is het stedelijk, en in zijn omvang en ligging is het dorps. Misschien is dit wel het echte Papendorp.
Met het ontwerpen van de landschappelijke en ruimtelijke structuur moeten we enerzijds inhaken op de bestaande landschappelijkheid van Papendorp, anderzijds moeten we maximaal inhaken op het ‘Canal Grande’ van Utrecht, het Amsterdam-Rijnkanaal. We zouden graag willen dat zoveel mogelijk woningen een zichtrelatie met het kanaal hebben. Groenewoud wordt een nieuwe wijk met duurzame stedelijkheid die zich volledig richt op de mens en natuur. Het wordt een wereld op zichzelf die elke keer als je er komt een gevoel van thuiskomen geeft.”

Ons team is enorm blij met deze opgave!

No Comments

Post A Comment