Dobbers geplaatst op het Kapitein de Rijkplein

In het Sant en Co-ontwerp voor het Kapitein de Rijkplein in Den Haag, een leefbaarheidsplein aan de haven van Scheveningen, zijn dobbers bedacht als verlichtingselementen die tevens speel- en zitaanleiding zijn. De ontwikkeling had nog heel wat voeten in de aarde maar sinds kort zijn de dobbers geplaatst.
Het zijn verlichtingspalen van 8 meter hoog met een betonnen voet. Ze staan op een verharding van gezaagd basalt, een stoere vloer die past bij het karakter van de haven.
De dobbers op het plein worden eigenlijk ‘jonen’ genoemd, zoutwaterdobbers, te gebruiken voor vissen op zee. Deze zijn minder uitbundig in kleur en vorm dan hun zoetwaterbroeders, de jonen van het plein zijn dan ook sober in hun verschijning. De toppen van de jonen zijn lichtpunten, gevoed door zonnecellen bovenop, die al van verre een signaal geven dat de zee nabij is. En met de lichtglanzende natuurstenen bestrating op het plein lijkt het alsof de jonen (die kris kras een beetje schuin staan) dobberen als op zee….

No Comments

Post A Comment