buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-roombeek-enschede-roomweg-beek-luchtfoto

Wat betekent de Roombeek voor de stad Enschede?

Beken speelden een belangrijke rol bij het ontstaan van Enschede. De eerste bewoners hebben zich hier gevestigd, omdat er genoeg water voorhanden was. Het water gebruikten zij als drinkwater, waswater, voor bewatering van de akkers en zelfs voor de verdediging van de stad. Enschede had tot aan de 19e eeuw een stadsgracht. Eén van de vele beken in Enschede was de Roombeek. De Roombeek functioneerde eeuwen als aan- en afvoer van water voor de textielindustrie. Lees op de website van groenblauwenetwerken een informatieve toelichting op de historische context die van invloed was op de betekenis van de Roombeek voor de stad Enschede.

In het proces van herbouw van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp kwam al snel de wens naar voren om de oude Roombeek te herstellen. Bewoners en bestuur van Enschede wilden dit stukje Enschedese geschiedenis weer bovengronds halen. Buro Sant en Co maakte een klimaatadaptief ontwerp voor het herstel van de Roombeek. Hierdoor is de waterhuishouding duurzamer gemaakt, de leefkwaliteit verbeterd en de omgevingskwaliteit hoger geworden.

De transformatie van Roombeek in Enschede is een goed voorbeeld van hoe een stad verantwoord inspeelt op de negatieve effecten van klimaatverandering. Dat is te lezen in de publicatie ‘Groenblauwe netwerken’, handleiding voor veerkrachtige steden, door Hiltrud Pötz en Pierre Bleuzé

Ga voor meer informatie over het ontwerp Roombeek de Beek naar de projectpagina.

No Comments

Post A Comment