Buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur Nelson-Mandelaprk-Haarlem-SO

Buurt positief over schetsontwerp Nelson Mandelapark Haarlem

Op 4 juli 2018 vond in het Nelson Mandelapark in Haarlem een gezellige buurtbijeenkomst plaats. Het initiatief kwam van verschillende organisaties die betrokken zijn bij het park, waaronder de gemeente Haarlem. Tijdens een geslaagde buurtpicknick gingen vertegenwoordigers van de gemeente, samen met omwonenden en andere belangstellenden, in gesprek over de toekomst van het park. Er werden tekeningen gepresenteerd van het schetsontwerp dat door Buro Sant en Co was ontwikkeld voor de herinrichting van het park. Op de idee achter het schetsontwerp werd door bewoners en andere belangstellenden positief gereageerd.

De herinrichting van het Nelson Mandela zorgt voor een kwaliteitsslag voor de leefomgeving van de buurt.

Landschapsontwerper Stephen Tas: “Huizen stonden vroeger met de rug naar het water. Dus van oudsher was dit gebied de achterkant van woningen, een beetje verstopt. Het is nu een soort doorzonpark waar je doorheen kijkt. Straks wordt het juist een plek met betekenis, een bestemming op zich, die exposure verdient. Het Nelson Mandelapark wordt voorkant!
We hebben een ontwerp voor ogen met een heldere indeling voor het gebruik. Mooi glooiend gras, regentuinen voor wateropvang, drogere elementen en een ruimtelijke onderstreping van het parkhart met een centrale weide.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.