Buro-sant-en-co-landchapsarchitectuur-regio-van-de-toekomst

Buro Sant en Co draagt bij aan ‘Regio van de Toekomst’

Buro Sant en Co gaat meewerken aan ‘De Regio van de Toekomst’ een ontwerpende verkenning naar het Nederland van later. Op 13 september vond de startbijeenkomst plaats.

De regio van de toekomst
De regio van de toekomst is een gezamenlijk project van Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL). Door de krachten te bundelen van de vakgemeenschap willen BNSP en NVTL een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling voor ruimtelijke kwaliteit, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder.

Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ start een ontwerpende verkenning naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In  vier regio’s gaan experts op zoek naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven om vervolgens een vertaling te maken naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. Integrerend, innoverend en inspirerend.

Flevoland
De vier regio’s zijn regio Den Haag -Rotterdam, de Waddenkust met focus op de Eemsdelta, Arnhem- Nijmegen-Foodvalley en Flevoland. Buro Sant en Co maakt deel uit van het team dat zich richt op Flevoland.

Kickstart
Tijdens de kickstart op 13 september zijn de teamcaptains aangesteld, teams gevormd en de opgaven globaal omschreven. Paul Plambeck, landschapsarchitect bij Buro Sant en Co: “Bij onze regio  Flevoland gaat de aandacht uit naar landbouw in meerdere smaken. Hoe en waar liggen de kansen die aanhaken aan omgevingsopgaven zoals bodemdaling en klimaatverandering, verstedelijking en mobilteit, circulaire economie en energietransitie. Dat is een uitdagend onderwerp voor ons vak van ruimtemaker. Mooi toch!”

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment