Buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-IJ-magazine-overhoeks

Buro Sant en Co over stedelijk groen Overhoeks Amsterdam

In het fraaie IJ magazine staat een artikel over het landschapsontwerp dat Buro Sant en Co maakte voor de nieuwe woonwijk Overhoeks in Amsterdam Noord. In een interview geeft Paul Plambeck, projectarchitect namens Buro Sant en Co, uitleg over het ontwerp.  Het nieuw stedelijk groen van Overhoeks krijgt gestalte als een ‘groene jas’ en typerende binnentuinen.

Klimaatadaptieve en ecologische duurzaamheid
Overhoeks is een project van ontwikkelaar-belegger Amvest en woningcorporatie Ymere die de komende jaren 1.800 woningen realiseren op het voormalige Shell-terrein op de noordoever van ’t IJ. Binnen de planvorming speelt groen een cruciale rol: Overhoeks krijgt een rustig, aantrekkelijk en gezond leefklimaat op een steenworp afstand van de hectiek van het centrum van Amsterdam. Met ons ontwerp spelen we in op een duurzame en hoogwaardige inrichting van de buitenruimte waar klimaat-adaptieve en ecologische duurzaamheid wordt gewaarborgd.

Lees meer over het ontwerp op de Overhoeks projectpagina

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.