Overhoeks Amsterdam

Buro Sant en Co ontwikkelt visie Overhoeks Amsterdam

In opdracht van Ontwikkel Combinatie Overhoeks (OCO) heeft Buro Sant en Co een visie ontwikkeld over de inrichting van de openbare ruimte van Overhoeks Amsterdam.

Overhoeks is een  nieuw stuk stad aan het IJ wat zal uitgroeien tot een trendy stedelijke woonbuurt. Het maakt deel uit van de transformatie die een kwaliteitsimpuls geeft aan de IJ-oevers en Amsterdam Noord. Overhoeks is opgedeeld in meerdere uitvoeringfasen, waarvan fase 1, het Residentieel Kwartier in 2015 gereed is gekomen. De Ontwikkel Combinatie Overhoeks (OCO), is gestart met de ontwikkeling van fase 3. Deze ontwikkeling past binnen de doelstelling van de gemeente Amsterdam om de bouwproductie binnen Amsterdam-Noord te versnellen.

De ambitie van OCO is het ontwikkelen van een samenhangende buurt met een eigen herkenbare identiteit, met elegante woongebouwen in een luw en groen openbaar gebied. Hierbij zal worden aangesloten op fase 1, maar dan wat zachter, aangenamer, groener en aantrekkelijker vormgegeven. Uitgangspunt binnen de ontwikkeling van fase 3 vormt het door Geurst & Schulze vervaardigde stedenbouwkundig plan en het door SKONK opgestelde ‘Brandbook Overhoeks Amsterdam’.

De visie die Buro Sant en Co heeft ontwikkeld bevat een streefbeeld voor fase 3 die aansluit op de doelstellingen van opdrachtgever (OCO) maar ook aansluit op de inrichting openbare ruimte van fase 1.

No Comments

Post A Comment