Buro-sant-en-co-landschapsarchitectuur-Dijkpark-Amsterdam ontwerpschets-2018

Buro Sant en Co wint prijsvraag Dijkpark Amsterdam

Buro Sant en Co heeft de besloten prijsvraag voor het Dijkpark in Amsterdam gewonnen.

In onze ontwerpschets voor dit langgerekte gebied rondom het Noordhollandsch Kanaal staat het versterken van de landschappelijke- en recreatieve zone in de vorm van een dijkpark centraal, met het accent op water, groen, sport- en recreatie. Ook wordt bereikbaarheid vergroot met nadruk op openbaar vervoer, fiets- en voetverbindingen.

Belangrijke ontwerpaspecten zijn het verbreden van de dijk en het opdelen van het talud in verschillende niveaus waardoor ruimte ontstaat voor allerlei vormen van recreatie.
Buro Sant en Co gaat in de komende weken de ontwerpschets uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.