Buro Sant en Co wint aanbesteding Schoterbos Haarlem

Buro Sant en Co heeft de opdracht voor de herinrichting van het Schoterbos in Haarlem gekregen!

Dit park in Haarlem-Noord moet worden getransformeerd tot een levendig en voor velen aantrekkelijk volkspark. Uitgangspunt voor het ontwerp is een “gezonde ruimte” die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt, daarnaast worden er nieuwe functies toegevoegd om het park aantrekkelijker, spannender en avontuurlijker te maken. In een participatieproces met de direct betrokkenen zal het herinrichtingsplan de komende maanden vorm krijgen. Het plan gaat uit van een organische ontwikkelstrategie waarbij de voorgestelde kwaliteitsingrepen de komende jaren stapsgewijs worden gerealiseerd.

Buro Sant en Co leidt het ontwerpteam dat wordt versterkt door Lidy Schoon (projectmanagement), Karen Voors (omgevingsmanagement) en Rod’or Advies (civiele techniek).

Het is een uitdagende opgave waar we veel zin in hebben!

No Comments

Post A Comment